Bratislava 8. marca 2022 – Spoločnosť Eustream vníma európske sankcie ako nevyhnutný a účinný nástroj na to, aby došlo k čo najrýchlejšiemu zastaveniu útokov na Ukrajinu. Zastavenie dovozu ruského plynu však nepovažuje za vhodné pre negatívne očakávané dosahy na EÚ, ako aj na Slovenskú republiku.

„V prvom rade vyjadrujeme hlbokú podporu Ukrajine,“ zdôraznila spoločnosť Eustream s tým, že spolu s UA TSO (ukrajinský operátor) naďalej zabezpečuje kontinuálnu prevádzku plynovodu. „Európske sankcie vnímame ako nevyhnutný a účinný nástroj na to, aby došlo k čo najrýchlejšiemu zastaveniu útokov na Ukrajinu. Spomedzi ďalších opatrení, ktoré môže EÚ voči Rusku uplatniť, však nepovažujeme zastavenie dovozu plynu za vhodné, a to vzhľadom na mimoriadne negatívne očakávané dosahy na EÚ, ako aj na SR,“ uviedol Eustream, podľa ktorého nie je momentálne možné účinne nahradiť dodávky ruského plynu a ich zastavením by EÚ poškodila viac seba samú než Rusko.

Zásobovanie by jednoznačne bolo krátené, a to s rôznymi regionálnymi následkami, pripomína slovenský prepravca. „Rusko dnes dodáva do Európy (vrátane UK a Turecka) približne 420 mcm/d, čo zodpovedá momentálne približne 21 % dennej európskej spotreby (historicky okolo 30 %),“ vyčíslil Eustream.

Ostatné zdroje (Nórsko, Azerbajdžan a severná Afrika) dodávajú blízko svojho celkového potenciálu a jedinou flexibilnou alternatívou je LNG, ktoré však nedokáže výpadok Rusa vykompenzovať na strane ponuky ani kapacity regasifikačných terminálov, konštatuje ďalej slovenský prepravca, ktorý oproti dnešku odhaduje, že do Európy je možné dodať navyše maximálne 145 miliónov m3 denne.

„Odstavenie dovozu ruského plynu by zjavne zapríčinilo nedostatky plynu v Európe, nutné významné obmedzovania spotreby a nevídanú cenovú úroveň ako zemného plynu tak elektrickej energie, ktorá je (s výnimkou severských krajín a Poľska) určovaná cenou zemného plynu. Malo by to za následok nepredvídateľné ekonomické škody siahajúce s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko nad rámec čistých platieb za zemný plyn, ktoré by stratilo Rusko,“ upozornil Eustream.

Takýto nedostatok plynu bude mať navyše regionálne výrazne rozličný dosah, ktorý by sa podľa slovenského prepravcu nemal podceňovať. Pokým krajiny v západnej Európe majú diverzifikovanejšie dodávky, krajiny východnej Európy majú vysokú mieru závislosti na ruskom plyne (fyzicky je v SR dokonca 100 % prepraveného plynu z Ruska, a to či už z ČR – Nord Stream – alebo z Ukrajiny, pričom plyn z ostatných zdrojov je dodávaný na báze zápočtov a swapov).

„Je dôležité si uvedomiť, že v prípade odstavenia ruského plynu nebude hlavným problémom nedostatok prepravnej kapacity smerom na SR (ktorá je pripravená), ale nedostatok komodity u nás aj v našom okolí,“ konštatuje slovenský prepravca s tým, že ak by k tomu došlo, museli by sme očakávať, že „náhradný“ plyn k nám fyzicky doprúdi z LNG terminálov krajín s prístupom k moru (UK, Benelux, Chorvátsko, Poľsko).

„Lenže tieto krajiny budú mať nedostatok tiež doma a v súčasnosti neexistuje žiadny garančný mechanizmus solidárneho krátenia spotreby, ktorý by zaručil, že sa „náhradný“ plyn nespotrebuje primárne v krajinách, ktoré majú priamo LNG terminály (napr. Benelux, UK, Poľsko), alebo u ich priamych susedov (Nemecko) a doputuje až do nášho regiónu,“ uzavrel slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete, spoločnosť Eustream.