Bratislava 14. decembra 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) podpísali Memorandum o spolupráci. Chcú v rámci nej vytvárať podmienky pre otvorenú odbornú diskusiu, výmenu informácií a transfer know-how, spoločne podporovať plynovú mobilitu a celkovo reagovať na naliehavé výzvy v oblasti energetiky aj mobility.

„Užšia spoluprácu so ZMOS je pre nás veľmi dôležitá. Mnohé slovenské regióny majú problémy s čistotou ovzdušia, najmä so znečistením tuhými znečisťujúcimi látkami PM 2,5 a 10. Plynárenstvo v tomto smere môže pomôcť jednak v oblasti vykurovania, náhradou kotlov na pevné palivo nízkoemisnými alternatívami a aj podporou plynovej mobility vo verejnej i osobnej doprave,“ uviedol pri príležitosti podpisu memoranda prezident SPNZ Tomáš Malatinský.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger v tejto súvislosti vyzdvihol spájanie síl oboch organizácií v agende, ktorá určuje vývoj a trendy pre budúcnosť. „Na to, čo prichádza musíme byť čo najlepšie pripravení. V opačnom prípade nás vývoj môže negatívne zaskočiť, čo nepomôže samosprávam, ani ich obyvateľom,“ zdôraznil.

Cieľom spolupráce je podľa partnerov vytváranie podmienok pre otvorenú odbornú diskusiu na riešenie koncepčných, technických, ekonomických, legislatívnych a ďalších problémov plynárenského a naftového odvetvia, reprezentácia plynárenstva SR v Medzinárodnej plynárenskej únii, spolupráca s ďalšími európskymi a svetovými nevládnymi organizáciami, aktívna účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov plynárenského a naftového odvetvia, odborníkov a študentov, ktorí sú v týchto odvetviach činní, prostredníctvom využívania domácich a zahraničných skúseností.

ZMOS a SPNZ budú participovať aj na výmene informácií o aplikačnej praxi a trendoch, transfere know-how, koordinácii spoločných aktivít, ale aj na účasti na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov, a tiež budú kooperovať na aktivitách zameraných na organizovanie podujatí, ktoré sa budú týkať príkladov dobrej praxe, skúseností a dosiahnutých úspechov.

Dôležitou oblasťou vzájomnej spolupráce signatárov memoranda je plynová mobilita. Obe združenia vyjadrili snahu spoločne koordinovať svoje aktivity v oblasti podpory plynovej mobility v mestách, obciach, regiónoch a vzájomne si vymieňať potrebné informácie. Plynová mobilita môže podľa nich prispieť k plneniu klimatických cieľov v regiónoch a dekarbonizácii najmä ťažkej nákladnej dopravy. „Automobily na CNG a LNG neprodukujú takmer žiadne tuhé častice a majú aj výrazne nižšie emisie skleníkových plynov,“ dodal v tejto súvislosti Malatinský.

ZMOS má už takmer 96-percentnú členskú základňu spomedzi všetkých samospráv na Slovensku. Zároveň je organizované na úrovni 61 regionálnych združení, v rámci ktorých organizuje napríklad výjazdové rokovania nazvané Deň komunálu. Aj tam vidia obe strany priestor ilustrovať na konkrétnych príkladoch trendy vývoja a riešenia s pozitívnymi dosahmi na ekonomiku samospráv vrátane ochrany životného prostredia.

Súčasťou spolupráce bude na každý rok rámcový návrh spoločných aktivít vrátane legislatívnej činnosti.