Bratislava 6. júna 2022 – Po poslednom prudkom raste cien plynu zo 7. marca už nedošlo na trhu k žiadnym extrémnejším pohybom. Mohlo by sa dokonca zdať, že situácia na trhu s plynom sa upokojuje a ceny sa stabilizujú.

Ceny najbližších produktov THE v EUR/MWh. (Zdroj: EEX)

Avšak úroveň, okolo ktorej sa najbližšie ceny plynu stabilizujú a ktorá je niekde medzi 80 až 100 EUR/MWh, leží takmer 600 percent nad úrovňami, na ktoré sme boli zvyknutí počas minulých rokov.

Mnoho zákazníkov aj dodávateľov však stále živí nádej, že keď sa rusko-ukrajinský konflikt skončí, ceny plynu a aj ceny ostatných komodít sa vrátia minimálne tam, kde boli minulý rok.

Lídri Európske únie sa však rozhodli definitívne odstrihnúť od ruských komodít. Sankčné balíčky už obsahujú ruské uhlie, ktorého import by Európa mala ukončiť 10. augusta a najnovšie tam pribudla aj ropa, ktorú by EU, až na drobné výnimky, mala prestať importovať o šesť mesiacov.

Zvlášť v prípade ropy ide o akési prelomenie tabu, pretože ešte nedávno sa o ruskej rope a plyne hovorilo ako o komoditách, od ktorých je Európa tak závislá, že si jednoducho nemôže dovoliť vzdať sa ich. Mnohí politici to prirovnávali dokonca ku streleniu si do vlastnej nohy.

Ak to však Európa dokáže v prípade ropy, určite sa o tom uvažuje aj v prípade plynu.

Bude to však stáť veľa peňazí.

V prípade plynu by išlo hlavne o investície do výstavby nových LNG terminálov, ich pripojenie do potrubnej sústavy, úprava a posilnenie európskej plynovej infraštruktúry tak, aby sa tok plynu otočil. Ešte stále totiž tečie veľa plynu z východu na západ. Ak sa EU úplne odstrihne od dodávok ruského plynu, bude prevládať tok zo západu na východ a tento smer je potrebné posilniť tak, aby aj vo Veľkých Kapušanoch bol dostatočný tlak v potrubiach.

Ďalšie náklady si vyžiada výstavba nových LNG tankerov a LNG závodov.

Investori budú ubezpečovaní trvalosťou a spoľahlivosťou politických rozhodnutí. Všetkým bude potom veľmi záležať na tom, aby sa investície vrátili. A keďže návratnosť sa bude realizovať hlavne cez vysoké ceny plynu, tieto tak rýchlo neklesnú.

Potvrdzuje to aj nemecká forwardová krivka, keď hlbšie pod 80 EUR/MWh klesá až letný produkt Sum-24 a nemecký Cal-26 už tiež prekročil úroveň 40 EUR/MWh.

Nemecká forwardová krivka THE v EUR/MWh (Zdroj: EEX)

Ak by sa však situácia v Rusku zmenila a moc by prevzala demokratická vláda s proeurópskym prezidentom na čele, zrazu by sa objavila dilema, či predsa len neodvolať sankcie a nezačať znovu nakupovať lacný ruský plyn. Zvlášť, keď s tým zvyšok sveta nebude mať žiadny problém. Dopyt po LNG by mohol výrazne klesnúť a návratnosť investícií by sa posúvala do nenávratna.

Preto si myslím, že sankcie s podtitulom „navždy“ sú síce silným, ale krátkozrakým riešením a v budúcnosti sa môžu Európe vypomstiť.

Tempo plnenia európskych zásobníkov plynu však vzbudzuje trochu optimizmu. Aktuálne sú plné už takmer na 50 percent. Plnia sa priemerným tempom približne 0,4 percenta za deň. Ak toto tempo vydrží, 80 percent by mohlo byť dosiahnutých už niekedy v septembri.

Stav európskych zásobníkov v percentách (Zdroj: EEX)

Celkovo tak na trhu s plynom badať upokojenie, ktoré umožňuje jeho cenám mierne klesať.

Čaká nás však horúce leto. Dlhodobé aj strednodobé predpovede počasia indikujú nadpriemerné teploty v Európe aj v Ázii. Bude teda rásť spotreba elektriny v klimatizačných jednotkách a tá sa bude vyrábať aj v paroplynových zdrojoch. Dá sa teda očakávať vysoký dopyt po plyne aj cez leto.

Začiatkom júla bude navyše kvôli pravidelnej údržbe takmer na dva týždne prerušená dodávka ruského plynu cez Nord Stream. Gazprom dokázal po minulé roky nahradiť túto dodávku hlavne navýšením toku cez Jamal a cez Ukrajinu. Kvôli sankciám však cez Jamal teraz nebude dodávať nič a cez Ukrajinu má nakúpenú kapacitu približne 109 miliónov m3 denne. Cez Nord Stream pritom tečie vyše 160 miliónov m3 denne.

Minulý rok počas odstávky ťažil svoje zásobníky, teraz tam však nemá nič a na tie nemecké už nemá ani dosah. Vyriešiť túto situáciu bude ťažké, takže začiatkom júla sa dajú očakávať aj prudšie pohyby cien smerom nahor. Po tom sa však situácia môže opäť upokojiť.

Najneskôr v auguste sa však na trhu s LNG objavia ázijskí obchodníci, ktorí začnú hromadiť zásoby plynu na zimu. Tok LNG do Európy poklesne a ceny plynu opäť porastú.

Hoci teda teraz badať mierne upokojenie, ceny hlboko neklesnú.

Navyše, situácia je krehká a neistá. Aj marginálna udalosť môže vyvolať paniku a ceny môžu opäť vystreliť nahor. Je ťažké v takejto situácii nakupovať energie, ale neostáva nič iné, len sa to naučiť a prispôsobiť sa.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.