Bratislava 17.septembra 2021- Dňa 14. septembra prekonala cena kalendárneho produktu NCG na nasledovný rok, ktorým je v súčasnosti CAL22, prvý krát od 16. júla 2008 úroveň 40 EUR/MWh. Deň na to, 15. septembra, dosiahol CAL22 svoje historické maximum, keď sa okolo poludnia predával na burze EEX za 44,15 EUR/MWh. Jeho zúčtovacia cena skončila nakoniec popoludní na 42,231 EUR/MWh.

Najbližší mesačný, kvartálny aj sezónny produkt rástli ešte prudšie. V stredu 15. septembra okolo poludnia sa októbrový produkt NCG M10-21 predával na burze EEX za 73,55 EUR/MWh. Jeho zúčtovacia cena skončila na 70,725 EUR/MWh. Zúčtovacia cena Q04-21 bola v ten deň 70,757 EUR/MWh a Win-21 skončil na 69,651 EUR/MWh.

Bezprostrednou príčinou tohto prudkého rastu cien plynu bol požiar na transformačnej stanici vo Veľkej Británii, do ktorej ústi vysokonapäťový podmorský kábel z Francúzska. Celková kapacita káblov z Francúzska je 3 GW. Kvôli požiaru bola prerušená dodávka 2 GW. V súčasnej napätej situácii, kedy Británia už bola nútená aktivovať aj uhoľnú elektráreň, tak prišla o významný objem importovanej elektriny. Túto elektrinu bude musieť vyrobiť vo vlastných paroplynových, alebo uhoľných zdrojoch. To prudko zvýšilo dopyt po plyne aj po uhlí. Keďže tieto ceny sú previazané s európskymi, rástli aj tie a prenieslo sa to aj na ceny elektriny.

V tom istom čase poklesol kvôli štrajku francúzskych zamestnancov EDF výkon francúzskych jadrových blokov asi o 1 GW. EDF zároveň oznámil neočakávaný výpadok jadrového bloku v Cattenome s výkonom 1,3 GW.

Výkon nemeckých veterných generátorov už od minulého týždňa nedosahuje zďaleka ani svoje priemerné hodnoty. Chýbajúcu elektrinu tak dodávajú uhoľné a paroplynové zdroje.

Ceyn najbližších pruduktov NCG v EUR/MWh Zdroj: EEX

V inom čase by tieto udalosti veľmi rýchlo stratili svoju silu a ceny by sa vrátili späť. V súčasnosti sa však tieto epizódy udiali na pozadí hroziaceho nedostatku plynu v Európe počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, takže ich sila bola o to väčšia. Dôvodov tohto hroziaceho nedostatku plynu cez zimu je pritom viacero.

Počas minulej zimy boli zásobníky vyprázdnené na 10-ročné minimá. Kvôli chladnej jari sa ich plnenie začalo neskoro a jeho tempo bolo pomalé. Mesačný, kvartálny aj letný plyn bol totiž oproti zimnému plynu pomerne drahý, preto sa jeho vtláčanie do zásobníkov nevyplácalo. Navyše ho bolo na trhu už vtedy nedostatok, pretože rástla spotreba plynu a klesali jeho dodávky. Spotreba rástla hlavne kvôli chladnejšiemu počasiu a ekonomickému oživeniu a dodávky plynu do Európy klesali kvôli rozsiahlej údržbe nórskej infraštruktúry a aj kvôli poklesu ruských dodávok. Kvôli nižším európskym cenám v porovnaní s ázijskými tento výpadok v dodávkach nenahradil ani skvapalnený plyn LNG, ktorý odchádzal radšej do Ázie.

Plánované obmedzenia v ťažbe nórskeho plynu v roku 2021 z 12.1.2021 v miliónoch m3 za deň Zdroj: GASSCO

Túto situácia hrala do karát Gazpromu. V Európe vzniklo také politicko-ekonomické prostredie, v ktorom sa dostavba sporného podmorského plynovodu Nord Stream 2 javila ako nevyhnutnosť. Nedá sa vylúčiť, že Gazprom tomu nepomáhal.

O tom, či svoje dodávky do Európy krátil zámerne, sa však dá len špekulovať. Faktom ale je, že počas celého augusta poklesli dodávky ruského plynu plynovodom Jamal, ktorým tečie plyn cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, takmer na polovicu. Ku svojej pôvodnej úrovni sa priblížili až v polovici septembra. Od septembra zároveň poklesol takmer o 20 percent aj tok z Ukrajiny na Slovensko cez Veľké Kapušany.

Tok ruského plynu do Poľska v bide Kondratki a na Slovensko v bide Veľké Kapušany v kWh za hodinu Zdroj: ENTSOG

Situácia v dodávkach plynu sa má už od budúceho týždňa zlepšiť vďaka ukončeniu nórskej údržby.

Ďalšiu nádej živí spustenie plynovodu Nord Stream 2 (NS2). Minulý týždeň Gazprom oznámil, že tento plynovod bol úplne dokončený. Na komerčnú prevádzku si však budeme musieť počkať ešte niekoľko mesiacov.

Web politico.eu zverejnil článok, ktorý sumarizuje čo všetko je ešte potrebné k úplnému spusteniu NS2. Tento plynovod musí najskôr absolvovať technické skúšky tesnosti a až potom ho bude možné začať plniť plynom. NS2 sa skladá z dvoch potrubí. Prvé už má tieto skúšky za sebou, na druhom sa začínajú teraz.

Ďalším krokom bude získanie osvedčenia o bezpečnosti od nezávislej, medzinárodne uznávanej certifikačnej autority. Pôvodne mal plynovod certifikovať nórsky DNV GL, no ten od projektu odstúpil kvôli americkým sankciám. Zatiaľ nie je známe, kto ho nahradí.

Posledným krokom bude schválenie registrácie nemeckou regulačnou autoritou BundesNetzAgentur (BNA). Tá na svojich stránkach v pondelok oznámila, že tento proces registrácie oficiálne zahájila. Trvať však môže až 4 mesiace. Jeho súčasťou je aj posúdenie Európskou komisiou. Tá má na to 2 mesiace. Poľský štátny energetický podnik PGNiG požiadal o právo predložiť dôkazy proti plynovodu NS2 a Ukrajina sa odvoláva na svoje formálne právo na konzultáciu s Európskou komisiou.

Je možné, že nemecký regulátor vydá predbežné rozhodnutie, ktoré umožní predčasne spustiť NS2. Spustenie tohto plynovodu do komerčnej prevádzky má totiž obrovský potenciál stlačiť ceny plynu nadol.

Musia však byť zároveň splnené ďalšie podmienky. Predovšetkým nesmie byť znížený tok ruského plynu do Európy cez ostatné plynovody a nesmie ani dôjsť k rozsiahlym výpadkom na nórskej infraštruktúre. Cenám plynu by v poklese tiež veľmi pomohli predpovede teplej zimy. Ak však príde chladná jeseň a skorý nástup chladnej zimy, ceny porastú na nové rekordy. Zásobníky totiž nebudú naplnené na obvyklé hodnoty, takže pri vyššej spotrebe bude plyn chýbať.

Spotreba porastie navyše aj kvôli tomu, že Nemecko by malo od budúceho roka odstaviť 3 jadrové bloky s celkovým výkonom asi 4,3 GW. Ak by sa však Nemci rozhodli predĺžiť ich prevádzku, to by tiež tlačilo ceny plynu nadol.

10-ročný minimálny, maximálny, priemerný a tohtoročný stav zásobníkov v EÚ a vybraných krajinách v percentách počas roka Zdroj: AGSI+

Očakávam, že aktuálna situácia sa v priebehu pár dní upokojí a ceny plynu klesnú zo svojich maxím. Tento pokles však nebude hlboký. 1 GW kapacity britského kábla by mal byť spustený 25. septembra a zvyšný gigawatt sa spustí až v októbri.

Neistota so zimnými dodávkami plynu však bude jeho ceny držať aj naďalej na vysokých hodnotách. Kľúčom k ďalšiemu vývoju je plynovod Nord Stream 2 a sezónne meteorologické predpovede.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.