Bratislava 11.apríla 2022- Mnoho zákazníkov aj dodávateľov sa nádeja, že keď sa rusko-ukrajinský konflikt skončí, ceny plynu a aj ceny ostatných komodít sa vrátia minimálne tam, kde boli pred augustom minulého roku, keď Gazprom začal znižovať dodávky ruského plynu plynovodom Jamal v bode Mallnow na vstupe do Nemecka.

Toky ruského plynu do Európy v miliónoch m3 za deň zdroj: ENTSOG

Nemecký THE Cal-23 sa vtedy obchodoval za 27 EUR/MWh. Najbližší mesačný, kvartálny aj sezónny produkt sa však už vtedy pohybovali okolo úrovne 40 EUR/MWh.

Niektorí optimisti dokonca dúfajú, že ceny všetkých produktov klesnú na ich obvyklé úrovne niekde medzi 15 až 25 EUR/MWh.

Myslím si, že tieto cenové úrovne tak skoro neuvidíme. Preto bude asi lepšie pripraviť sa na to, že vysoké ceny plynu tu budú s nami ešte dlho.

Indikuje to už aj forwardová krivka, keď až do apríla 2025 ceny nemeckého plynu THE neklesajú pod 60 EUR/MWh. Až nemecký Cal-26 sa pohybuje okolo 35 EUR/MWh.

Cenový vývoj z minulého týždňa tiež potvrdzuje hypotézu o tom, že ceny v budúcnosti ceny tak rýchlo neklesnú. Ceny najbližšieho nemeckého mesačného, kvartálneho a sezónneho produktu medzitýždenne klesli, no ceny Cal produktov rástli.

Dôvodom vysokých cien plynu je jeho nedostatok na európskom, vlastne celosvetovom trhu s plynom. Tento nedostatok cielene spôsobilo Rusko, keď minulý rok prestalo dodávať plyn na spotový trh a začalo plniť iba platné dlhodobé kontrakty, pričom do nových nevstupovalo.

Od polovice októbra Gazprom nepredal prostredníctvom svojej elektronickej platformy ESP ani molekulu plynu. Cez túto platformu pritom predával štandardné produkty od mesačných a kvartálnych, cez sezónne až po ročné a to na niekoľko rokov dopredu. Počas roku 2020 predal cez túto platformu 27 miliárd m3 plynu.

Okrem nedostatku plynu zvyšuje jeho ceny aj vysoká riziková prirážka, ktorá reflektuje hlavne hrozbu ďalšieho zníženia, dokonca až úplného zastavenia dodávok ruského plynu do Európy.

Plyn sa tak stal zbraňou, ktorou Rusko vehementne operuje, no Európa sa bojí chopiť jej.

Riešenie a upokojenie tejto situácie sa preto čím ďalej tým viac vzďaľuje do budúcnosti.

Európska komisia, na ktorú vyvíjalo intenzívny tlak hlavne Nemecko, ale pridali sa aj iné krajiny, ako Slovensko, či Holandsko, sa rozhodla pre dlhodobé, systémové riešenie aktuálnej situácie. Rôznymi opatreniami sa bude snažiť postupne znižovať importovaný objem ruského plynu do Európy. Stanovila si dokonca ambiciózny cieľ znížiť tento import o dve tretiny ešte v tomto roku a úplne s ním skoncovať do roku 2027.

Nič proti systémovým riešeniam, tie sú však vhodné a potrebné na riešenie systémových problémov. Hoci vysoká závislosť Európy od ruského plynu celkom iste systémovým problémom je a jej znižovanie je chvályhodné, existuje aj druhý aspekt aktuálnej situácie, ktorým je invázia ruských vojsk na ukrajinské územie. Tento aspekt však európske systémové riešenie nerieši.

Rusko si totiž hrozbu, že príde o príjmy z exportu plynu do Európy, môže dovoliť pri kreovaní svojich vojnových plánov úplne ignorovať. Zdá sa dokonca, že mu to vyhovuje. Do Európy síce dodáva menej plynu, ale za oveľa vyššie ceny, takže na tom vlastne zarába ešte viac, ako v mierových rokoch.

Tým vlastne potvrdzuje, že tento status-quo mu vyhovuje a nemá dôvod s tým niečo robiť.

Európa aj Rusko budú teda tento stav udržiavať dlhodobo. Situácia na trhu s plynom sa preto tak rýchlo nezmení, čo znamená, že vysoké ceny plynu tu budú ešte dlho.

Nádej, že by ostatné ekonomické sankcie Rusko prinútili k zmene jeho vojnových plánov, sa tiež vytráca. Podľa webu týždenníka Trend sa akútna fáza finančnej krízy pre Rusko skončila a ruská centrálna banka začína monetárnu normalizáciu. V piatok 8. apríla znížila základnú úrokovú sadzbu o tri percentuálne body z 20 na 17 percent.

Prechod na platby za ruský export v rubľoch posilnil jeho hodnotu na úroveň spred invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Zmizli rady pred ruskými bankomatmi a Rusi, pod vplyvom masívnej propagandy a cenzúry, menia svoje správanie a názory a prikláňajú sa dokonca k podpore politiky ruského prezidenta a to vrátane vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, dokonca aj za cenu straty mnohých tovarov a západných vymožeností, o ktoré kvôli sankciám prišli. Aj malá šanca, že by verejná mienka prinútila Rusko ku zmene svojich vojnových plánov, sa úplne rozplynula.

Pritom Rusko čelí najtvrdším sankciám v novodobej histórii. A ďalšie sa chystajú. Tie sú však tiež dlhodobé. Napríklad zákaz dovozu ruského uhlia začne platiť až od augusta. Rusko sa však nad tým len pousmeje.

Silu sankcií totiž značne oslabuje chamtivosť sveta. India nakupuje ruskú ropu s obrovskou zľavou. Dokonca zákaz kotvenia ruských ropných tankerov v niektorých termináloch sa dá obísť tak, že sa ich náklad prečerpá do iného tankera a ten má cestu voľnú. Stačí na ten čas vypnúť sledovacie GPS zariadenie. Podľa prevádzkovateľov príslušných portálov sa to deje v poslednej dobe oveľa častejšie ako v minulosti.

Shell dokonca prehlásil, že ak nafta obsahuje najviac 49,99 % ruskej nafty, už nejde o ruský tovar, na ktorý by sa mohli vzťahovať formálne, či neformálne sankcie.

Dokonca aj platby v ruských rubľoch už nie sú pre niektorých ruských odberateľov problémom. Spomeňme len staronového maďarského prezidenta, či slovenského ministra hospodárstva. Myslím si, že nezostanú ojedinelí.

Týmto spôsobom sa efekt sankcií značne oslabuje a pri vysokých cenách, ktoré Rusko inkasuje za svoj export, ktorého sa sankcie zatiaľ nedotýkajú, to bude schopné ustáť.

Samotný konflikt na Ukrajine sa pritom pomaly dostáva do fázy zdĺhavej vojny, v ktorej budú obe strany zvažovať do akých operácií sa pustia, aby nezaznamenali zbytočné straty.

Nádej na zvrat sa vytráca a tento nový poriadok sa udomácňuje spolu s vysokými cenami plynu.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.