Bratislava 17. apríla 2023 – Zdá sa, akoby sa pokles cien plynu zastavil. Koncom zimy klesli ceny najbližších burzových produktov plynu v nemeckom uzle THE pod úrovne, na ktorých boli pred začiatkom invázie ruských vojsk na Ukrajinu.

Ceny najbližších produktov plynu THE v EUR/MWh. (Zdroj: EEX)

Dôvod, prečo ceny plynu zastavili svoj pokles, spočíva v rizikách, ktoré na trhu s plynom pretrvávajú aj napriek aktuálnej priaznivej situácii. Len pripomeňme, že stav nevyčerpaných zásob plynu v európskych podzemných zásobníkoch je po uplynulej zime mimoriadne vysoký. Minimum dosiahli zásoby 31.3.2023, keď klesli na 54,93%. Prekonali dokonca doterajší 12-ročný rekord z 31.3.2020, kedy boli 54,2%. V súčasnosti už prevláda po väčšinu dní vtláčanie a ani predpovede počasia neindikujú extrémne ochladenie, ktoré by mohli tento stav zvrátiť.

Tohtoročný, minuloročný a 12-ročný minimálny, maximálny a priemerný stav zásobníkov  Zdroj: AGSI+

Ak by mali byť na jeseň zásobníky plné na 100%, bolo by treba do nich počas tohto leta vtlačiť asi 47 miliárd m3 (500 TWh) plynu. Minulý rok Európa napriek nepriaznivej situácii s klesajúcimi ruskými dodávkami dokázala počas leta do zásobníkov natlačiť až 74 miliárd m3 (784 TWh) plynu. V tomto roku teda do 100% treba natlačiť o 27 miliárd m3 (284 TWh) menej, ako Európa reálne natlačila minulý rok. Je pravda, že ak Gazprom ďalej nezníži svoje dodávky do Európy, v tomto roku dodá o 30 miliárd m3 potrubného plynu menej, než dodal minulý rok. Na druhej strane však v Európe už funguje 5 nových LNG terminálov s celkovou ročnou kapacitou takmer 25 miliárd m3. Spolu s úsporami spotreby to dokáže do značnej miery vykompenzovať pokles ruských dodávok.

Riziká však spočívajú jednak v neistote, aké leto, jeseň a hlavne zima nás čakajú a potom aj v rastúcej závislosti Európy na importe LNG.

Sezónne predpovede počasia zatiaľ indikujú teplú jar aj leto. Počas jari tak môže spotreba plynu klesať na minimá a ponechávať tak dostatok plynu na vtláčanie do zásobníkov. Letné horúčavy, ktoré nás môžu zaskočiť už v júni, však môžu v spojení so slabým vetrom a vyschnutými korytami riek spôsobiť zvýšený dopyt po plyne kvôli výrobe elektriny v paroplynových zdrojoch a dvíhať tak ceny plynu nahor.

Netreba zabúdať ani na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Hoci aktuálna situácia s ruskými dodávkami vyzerá stabilne, riziko, že sa niečo nepriaznivé stane, stále nie je zanedbateľné.

Rastúca závislosť Európy na importe LNG sa však ukazuje ako hlavný dôvod toho, prečo ceny plynu v Európe už neklesnú na úrovne z roku 2019, kedy sa pohybovali medzi 10 až 20 EUR/MWh.

Za zmienku stoja dva dôležité rizikové faktory, ktorými sú slabý prírastok celosvetových produkčných kapacít LNG a vysoká závislosť Európy na spotovom trhu s LNG.

Medziročný nárast kapacít LNG v EU v MTPA
(Zdroj: Argus, Bloomberg, Energy Aspects)

Do konca roku 2026 by prírastok nových kapacít v európskych LNG termináloch mal oproti stavu pred inváziou ruských vojsk na Ukrajinu predstavovať asi 120 miliárd m3.

Avšak prírastok nových celosvetových kapacít v produkcii LNG predstavuje sotva 50 miliárd m3.

Celosvetová LNG produkcia versus kontrakty v MTPA
(Zdroj: GIIGNL)

Samozrejme, jedná sa len o hrubé odhady a skutočnosť bude iná. Avšak rozdiel medzi nárastom európskeho dopytu a nových celosvetových produkčných kapacít by nás nemal nechať chladnými. Minimálne to signalizuje, že hlavne tie krajiny, ktoré nebudú mať LNG zabezpečené prostredníctvom dlhodobých kontraktov, môžu mať problémy s jeho nákupom na spotovom trhu s LNG. A práve tu je druhý zádrhel.

Podľa štatistík GIIGNL bol podiel Európy na dlhodobých kontraktoch na nákup LNG za rok 2022 iba 9%, pričom takto pokryla iba 25% svojej spotreby. Podiel Ázie na dlhodobých kontraktoch bol pritom až 54%. Vďaka nim Ázia pokryla až 75% svojej spotreby. Európa tak na spote nakupovala 75%. Ázia iba 25%. Voľnej kapacity v dlhodobých kontraktoch pritom zostáva už len veľmi málo.

Vypredané portfólio najväčších svetových dodávateľov LNG k 31.12.2021 (Zdroj: GIIGNL)

Európski obchodníci s plynom sa dlhodobým kontraktom vyhýbajú celkom logicky kvôli neistote s budúcnosťou plynu v Európe. Európska klimatická politika plyn stále vníma len ako prechodné palivo. Posunutie uhlíkovej neutrality Európy za rok 2050 zatiaľ nie je predmetom debát. Navyše sú tu ambiciózne plány nahradiť zemný plyn vodíkom. Žiadny obchodník sa preto nezaviaže k nákupu LNG na 15 až 25 rokov, čo je doba preferovaná producentami LNG.

Európa teda zostane vystavená volatilite a výkyvom spotového trhu s LNG. To predstavuje nezanedbateľné riziko a nedovolí cenám plynu klesnúť na úrovne z roku 2019.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.