Washington 26. júla 2023 – Európa má dilemu, či podpíše dlhodobé zmluvy na LNG, alebo bude čoraz viac závislá od spotových nákupov a portfóliových dodávok. Doteraz sa európski nákupcovia zdráhali podpisovať dlhodobé zmluvy na LNG. V dôsledku ich zdržanlivosti sú to takzvaní „agregátori“ alebo portfólioví hráči, ktorí v súčasnosti uzatvárajú mnohé z dlhodobých zmlúv o odbere LNG potrebných na podporu investícií do skvapalňovania. Téme sa venoval magazín Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Global Voice of Gas (GVG)

Spomínaná európska dilema vyzerá nasledovne: Ak príliš veľa európskych hráčov pristúpi k dlhodobejším dodávkam, mohlo by to na konci tejto dekády nakloniť globálny trh LNG k nadmernej ponuke, ktorá by spôsobila pokles cien a ponechala tieto zmluvy bez peňazí. Ak sa však Európa vyhne uzatváraniu zmlúv na dlhodobejší odber, agregátori budú mať potenciálne rastúci vplyv na európskych kupujúcich. Dilema je o to naliehavejšia, pretože je potrebné urobiť kompromis medzi uzatváraním zmlúv na kratšie alebo dlhšie obdobia. Ak si Európania vzhľadom na očakávania klesajúceho dopytu po zemnom plyne neželajú prijať dlhodobý záväzok, mohli by s agregátormi vyjednať kratšie dohody – tie však prichádzajú s prirážkou.

Je zarážajúce, že priama úloha Európy pri nedávnom oživení uzatvárania kontraktov na LNG bola napriek rusko-ukrajinskej kríze relatívne malá. Najväčšími účastníkmi, ktorí sa od roku 2021 prihlásili k odberu kapacity, boli skôr ázijskí nákupcovia a agregátori (pozostávajúci z integrovaných ropných a plynárenských spoločností (IOGC) a obchodníkov).

Nedávno diskusie G7 o možnom zastavení alebo zákaze dovozu ruského plynu do Európy vrátane LNG zvýšili naliehavosť otázky, či by Európa mala zvýšiť svoj priamy dlhodobý odber neruského LNG.

V centre diskusie je snaha Európy splniť svoje dlhodobé ciele v oblasti dekarbonizácie a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie. Vzhľadom na agresívne dekarbonizačné plány Európy si tamojší nákupcovia nie sú istí budúcim dopytom. Preto váhajú, či prijať dlhodobé záväzky týkajúce sa odberu LNG.

Okrem toho európske energetické spoločnosti čelia nedostatočnej právnej jasnosti, pokiaľ ide o ich zvyšné zmluvné záväzky týkajúce sa odberu plynu pritekajúceho cez ruské plynovody, čo Európu ešte viac odrádza od podpisu dlhodobých dodávok LNG.

Európski nákupcovia predstavujú len 10 % z 96,5 miliónov ton ročne (mtpa) podpísaných celosvetovo v rámci pevného odberu vo fáze pred prijatím konečného investičného rozhodnutia – čo zahŕňa predajné a nákupné zmluvy (SPA) a dohody o poplatkoch za skvapalňovanie (LTA) – od začiatku roku 2021 na základe predpokladaného miesta určenia. Pre porovnanie, ázijskí kupujúci tvoria 44 %. Portfólioví kupujúci s viacerými predpokladanými destináciami však tiež tvoria 44 %, čo naznačuje, že tieto objemy môžu byť postupom času dostupné podľa potreby v Európe alebo na iných trhoch.

Pokiaľ ide o projekty v USA, ktoré viedli k nedávnemu globálnemu nárastu kontraktov zo strany ponuky, ázijskí koncoví používatelia tvoria takmer 40 % z 61,6 mtpa pevného odberu (SPA), ktoré tretie strany uzavreli s projektmi v USA pred FID ( v čase podpisu) od začiatku roku 2021. IOGC a obchodné firmy spolu tvoria ďalších 30 %. Európski koncoví používatelia predstavujú 19 %, čo je významný podiel, no v porovnaní s ázijskými koncovými používateľmi len polovičný.

Navyše, ak sa zameriame na novšie dohody od začiatku rusko-ukrajinskej krízy, najväčší podiel podpísaných od začiatku roku 2022 získali agregátori – 35 % podpísaných pevných zmlúv amerických projektov pred FID. Tento silný dopyt po USA dodávky je podporovaný likvidným trhom so zemným plynom v USA, priaznivými cenovými rozdielmi v Henry Hub oproti trhom v Európe a Ázii a flexibilným uzatváraním zmlúv o destináciách, ktoré ponúkajú vývojári projektov v USA, poznamenal GVG.

Európa uzatvára kontrakty

Niektorí európski hráči sa do kontraktov pustili. Od začiatku roku 2021 uzatvorili zmluvy na LNG zo štyroch amerických exportných projektov: CP2 LNG a Plaquemines LNG od Venture Global, Port Arthur LNG spoločnosti Sempra a LNG Rio Grande spoločnosti NextDecade. Všetky tieto obchody sú na dodanie FOB (Free-On-Board), čo znamená, že odberatelia musia zabezpečiť prepravu a mať flexibilitu na dodanie týchto objemov na miesto určenia.

Ak sa noví účastníci trhu rozhodnú pre dodávku FOB, musia sa etablovať sektore budovania nových LNG tankerov LNG. Prechod na námornú dopravu je významným krokom z hľadiska finančného záväzku aj prevádzkových zručností. Sektor môže mať tiež významné množstevné úspory, ktoré kupujúci ťažko využije.

Názorný príklad predstavujú kontrakty nemeckej spoločnosti EnBW s americkou firmou Venture Global na dodávku 2 mtpa LNG z projektov Cameron a Plaquemines, ktoré si budú vyžadovať dlhodobé zmluvy o prenájme štyroch tankerov obsluhujúcich tieto zmluvy.

Podobne, odber ďalšej nemeckej energetickej spoločnosti, RWE, v objeme 2,25 mtpa LNG, si bude vyžadovať tri tankery. Tieto prepravné opatrenia postačujú na pokrytie dodávok do Európy, ale samy osebe nie sú nevyhnutne dostatočné na podporu príležitostného prechodu na vzdialené ázijské trhy. Etablovanejší účastníci trhu, ako napríklad Engie, využívajú svoje existujúce flotily a dopĺňajú ich, aby mohli plniť rôzne dohody o odbere.

Prenájom a prevádzka flotily tankerov na LNG nebude mať zmysel pre všetkých kupujúcich a nebude ani cenovo dostupná, upozornil GVG.

Vyvíjajúci sa americký model LNG: FOB alebo DES?

Americkí vývojári projektov LNG sa tiež snažia odstrániť agregátorov presunom do lodnej dopravy. Táto dynamika môže odzrkadľovať ambície vývojárov ponúkať zmluvy na LNG s dodávkami na základe klauzuly DES – Delivered-Ex-Ship (kupujúci preberá zodpovednosť a riziká za doručený tovar v okamihu, keď mu predávajúci dá tovar k dispozícii na palube lode v dohodnutom prístave, na obvyklom vykladacom mieste, pred jeho vykládkou) kupujúcim, ktorí nemajú záujem alebo nie sú schopní ujať sa prepravy.

Takáto ponuka by mohla pomôcť zabezpečiť ďalšie podpisy kontraktov a odlíšiť niektoré projekty LNG na pobreží Mexického zálivu od iných. Mohlo by to tiež odblokovať nových kupujúcich v Európe, ktorí sa zdráhajú prevziať prepravné záväzky. V minulosti niektorí vývojári projektov, ako napríklad Cheniere, expandovali v rámci hodnotového reťazca LNG a zaujali pozície v prepravných a regasifikačných termináloch, čím sa stali plne integrovanými.

Okrem toho môžu vývojári projektov využiť nadbytočné objemy výroby, ktoré nie sú pridelené dlhodobým odberateľom, na využitie trhových príležitostí.

Preprava poskytuje predajcovi značnú úroveň voliteľnosti, ktorá môže na rastúcom spotovom trhu LNG podstatne zvýšiť obchodné marže. Táto dynamika sa stala celkom evidentnou počas nábehu na spotové ceny LNG v druhej polovici roku 2022, keď prístup k preprava dal kupujúcim na základe FOB flexibilitu pri hľadaní najlepšie platiaceho trhu. Vývojári projektov LNG mohli počas roku 2022, vďaka svojej lodnej flotile, ťažiť z neuveriteľne vysokých spotových cien LNG.

Pri zohľadnení štyroch projektov v USA, v prípadoch ktorých sa európski kupci v rokoch 2021 – 2023 zaviazali k pevnému odberu ešte pred FID, potenciálny maximálny objem exportu prevyšuje oznámenú nominálnu kapacitu o takmer 18 mtpa.

Venture Global má objednaných päť plavidiel s kapacitou 200 000 cbm, čo sa rovná odhadovaným 3 – 3,2 MTPA (za predpokladu, že dodávky medzi severovýchodnú Áziu a severozápadnú Európu budú rozdelené v pomere 50/50).

To presahuje požiadavku spoločnosti na naplnenie jej jedinej doteraz oznámenej DES zmluvy so spoločnosťou Sinopec (1,2 mtpa). Táto situácia môže naznačovať, že Venture Global plánuje predávať objemy na vlastný účet. Táto stratégia je odklonom od ostatných vývojárov projektov amerického pobrežia Mexického zálivu, ktorí sú zatiaľ užšie zameraní.

Sempra Infrastructure, naopak, neoznámila žiadne nové objednávky na stavbu lodí alebo prenájmy spojené s projektom Port Arthur LNG, ktorý doteraz podpísal iba FOB obchody.

Projekt LNG spoločnosti NextDecade Rio Grande doteraz podpísal jednu DES zmluvu s čínskou Guangdong Energy Group (1 mtpa) z 10,8 mtpa v pevných odberných zmluvách. V prípade zverejnených sú všetky ostatné odberné zmluvy projektu založené na klauzule FOB.

Agregátori zohrávajú dôležitú úlohu. Poskytujú dlhodobú podporu na umožnenie prijímania nových FID projektov skvapalneného zemného plynu. Vývojári projektov aj nákupcovia si však kladú otázku, či sa na nich spoľahnúť alebo radšej zvážiť prevzatie rozšírenej úlohy s cieľom vyhnúť sa nepriaznivým faktorom a okolnostiam volatilných spotových trhov, uzavrel GVG.