Bratislava 20.novembra – Zúčtovacia cena decembrového produktu (THE M12-21) skončila na burze EEX 18. novembra na hodnote 95,00 EUR/MWh. Prvý kvartál 2022 (THE Q01-22) stál 92,104 EUR/MWh, letná sezóna (THE Sum-22) bola na 44,897 EUR/MWh a budúci rok (THE CAL-22) bol na 56,385 EUR/MWh.

Cena najbližších produktov THE v EUR/MWh zdroj: EEX

Prudké cenové pohyby sú dôsledkom politickej hry, ktorú hrá Rusko s Európou, pričom Európa sa tejto hry nezúčastňuje celkom dobrovoľne. Rusko ňou však sleduje dva primárne ciele: čo najskôr uviesť do prevádzky nový podmorský plynovod Nord Stream 2 a dotlačiť svojich európskych odberateľov zemného plynu k návratu k dlhodobým zmluvám.

Gazprom totiž už v lete obmedzil dodávky plynu na spotový trh a sústredil sa len na plnenie dlhodobých záväzkov. Prejavilo sa to v auguste poklesom toku plynu cez plynovod Jamal, ktorým tečie plyn cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka a potom aj v septembri poklesom toku plynu z Ukrajiny na Slovensko cez Veľké Kapušany.

Toto jeho konanie nakoniec významne prispelo k tomu, že ceny plynu začiatkom októbra narástli na rekordné hodnoty. Moskva však tieto súvislosti vytrvalo popiera a za rast európskych cien plynu odmieta niesť zodpovednosť.

Avšak dva prudké prepady európskych cien plynu zo štvrtku 7.októbra a zo stredy 27. októbra boli reakciou na mediálne výstupy ruského prezidenta Vladimíra Putina. Najskôr, 7. októbra ruská televízia vysielala prenos zo zasadnutia ruskej vlády, počas ktorého ruský prezident Putin povedal, že Moskva je pripravená dodať do Európy dostatočné množstvo plynu, ak o to bude požiadaná. Táto správa spustila prudké výpredaje na všetkých komoditách, ktoré navyše eskalovali po tom, ako boli burzy nútené kvôli prudkým cenovým pohybom navýšiť požiadavky na maržové vklady.

Následne, 27. októbra Putin dokonca zohral pred televíznymi kamerami krátku šou so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom. Putin Millerovi v priamom prenose prikázal, aby Gazprom zvýšil dodávky plynu do Európy. Miller na to reagoval vyjadrením, že koncern môže zvýšiť dodávky smerujúce do európskych zásobníkov Gazpromu od 8. novembra, kedy bude úplne ukončené plnenie ruských zásobníkov. V oboch prípadoch sa ceny prepadli v priebehu pár hodín o viac ako 10 percent.

Tom Marzec-Manser, analytik agentúry ICIS, si všimol, že načasovanie Putinovho príkazu 27. októbra môže súvisieť s vyjadrením nemeckého ministerstva hospodárstva, ktoré deň predtým prehlásilo, že certifikácia Nord Stream 2 by nemala predstavovať žiadne riziká pre bezpečnosť dodávok plynu do Európy.

Tok ruského plynu do Poľska cez uzly Kondratki a Wysokoje a na Slovensko cez Veľké Kapušany v kWh/d podľa ENTSOG

Ani po dvoch týždňoch od tejto šou však Gazprom svoje dodávky do Poľska nezvýšil na pôvodné júlové hodnoty (zelená krivka), mierne navýšil iba tok na Slovensko (čierna krivka).

Mimochodom, prudký rast cien plynu začiatkom októbra sa časovo presne zhoduje s poklesom toku ruského plynu cez poľský uzol Mallnow do Nemecka (zelená krivka).

Stav plynu v zásobníkoch Gazpromu v rakúskom Haidachu a nemeckom Jemgume od 8. novembra doteraz poklesol a do nemeckého Rehdenu Gazprom o 8. novembra doteraz natlačil asi 20 miliónov m3. To je zanedbateľné množstvo.

Prudký rast cien plynu v tomto týždni je navyše spôsobený dvoma udalosťami priamo súvisiacimi s cieľmi, ktoré Rusko sleduje.

Gazprom sa bude aj naďalej zameriavať iba na plnenie dlhodobých kontraktov, keďže si v pondelňajšej aukcii decembrových tranzitných kapacít cez Ukrajinu a cez Poľsko nenakúpil vôbec nič. Na november pritom nakúpil aspoň 31 miliónov m3 za deň kapacity cez Poľsko. Na budúci rok nemá zatiaľ cez Poľsko nakúpenú žiadnu kapacitu a cez Ukrajinu má len kapacitu zazmluvnenú cez dlhodobú zmluvu z roku 2019.

Tou druhou udalosťou je utorňajšie pozastavenie procesu udelenia licencie tranzitnému operátorovi Nord Stream 2 nemeckým regulátorom. Európske pravidlá vyžadujú, aby prevádzkovateľ Nord Stream 2 bol registrovaný a fungujúci v Európskej únii. Súčasný prevádzkovateľ projektu Nord Stream 2 AG má však sídlo vo Švajčiarsku, ktoré nie je členským štátom EÚ a preto nespĺňa toto kritérium.

Švajčiarska spoločnosť sa až teraz rozhodla zriadiť samostatnú nemeckú organizačnú zložku. Táto nová spoločnosť však musí mať vlastných zamestnancov, fyzické priestory, informačné technológie a pod. Musí tiež vlastniť aktíva, ktoré prevádzkuje a fungovať nezávisle.

Splnenie týchto podmienok môže Gazpromu trvať týždne.

Pôvodne mal proces udelenia licencie skončiť do 8. januára, no zrejme sa predĺži o dobu, počas ktorej bude musieť Gazprom preukázať splnenie týchto podmienok.

Moskva zatiaľ vyjadrenie nemeckého regulátora nekomentovala a ani tok ruského plynu do Európy zatiaľ neklesol. Urýchlené vytvorenie nemeckej organizačnej zložky Nord Stream 2 AG by mohlo signalizovať, že Gazprom toto prerušenie procesu registrácie akceptuje a nemusel by tak prijať odvetné opatrenia, napríklad v podobe obmedzenia dodávok plynu do Európy.

Nemyslím si však, že  na splnenie svojich dvoch cieľov rezignuje.

Nord Stream 2 bude uvedený do prevádzky najneskôr v lete budúceho roku, takže tento cieľ, hoci s oneskorením, bude dosiahnutý.

Avšak príliš silný tlak na dlhodobé kontrakty sa Gazpromu z dlhodobej perspektívy môže vypomstiť. Dlhodobo udržiavaný nedostatok plynu v Európe bude držať jeho ceny na vyšších úrovniach, čo môže na jednej strane viesť k optimalizácii nákladov na plyn a na druhej strane to môže eskalovať investície do zabezpečenia plynu z iných zdrojov, napríklad LNG alebo vodík.

Ceny plynu tak nemusia klesnúť ešte veľmi dlhú dobu.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.