Brusel 25. júna 2020 – Krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli, že Fond spravodlivého prechodu nebude financovať projekty v oblasti jadrovej energetiky alebo zemného plynu, a to napriek výzvam niektorých členských krajín, aby bol plyn oprávnený na financovanie EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters.

Európska komisia chce zriadiť Fond spravodlivého prechodu vo výške 40 miliárd eur, pričom 30 miliardami by mal doň prispieť koronavírusový Fond obnovy a 10 miliárd by malo ísť z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Deklarovaným cieľom fondu je povzbudiť prechod od vysokouhlíkových odvetví, ktorý by pomohol preškoliť uhoľných baníkov na nové profesie a podporiť regióny, ktorých ekonomiky závisia od znečisťujúcich odvetví, pri budovaní nových sektorov priemyslu.

Zástupcovia 27 členských štátov EÚ sa podľa vo štvrtok zverejneného dokumentu v stredu (24. 6.) dohodli, že Fond spravodlivého prechodu by nemal podporovať vyraďovanie alebo výstavbu jadrových elektrární, ani investície súvisiace s fosílnymi palivami. Táto pozícia je v súlade s postojom Komisie, takže je pravdepodobné, že konečný Fond spravodlivého prechodu vylúči z financovania jadrovú energiu a plyn.

Dokument bude finalizovaný po rokovaniach medzi členskými štátmi, Komisiou a Európskym parlamentom, ktorý zvyčajne uprednostňuje ambiciózne politiky v oblasti zmeny klímy.

Vzhľadom na to, že vedúci predstavitelia EÚ stále dohadujú o výške a forme Fondu obnovy a rozpočtu EÚ, členské štáty odložili súhlas s veľkosťou prechodového fondu.

Hoci peniaze z neho nebudú pre plynové projekty k dispozícii, tieto by sa mohli uchádzať o financovanie z iných kapitol rozpočtu EÚ a Fondu obnovy v prípade, že „nepoškodzujú“ únijné ciele znižovania emisií.

Osem členských krajín, najmä zo strednej a východnej Európy minulý mesiac vyzvalo EÚ, aby zahrnula projekty týkajúce sa zemného plynu do budúceho financovania, ktoré podľa nich potrebujú na odklon od uhlia.