Bratislava 28.mája 2020- Po ukončení prepravného kontraktu cez plynovod Jamal k 17.máju došlo k dočasnému zastaveniu týchto tokov do Nemecka. Poľský operátor Gaz-System prostredníctvom aukcií spustil predaj kapacít a od júna sa očakáva návrat k štandardným objemom prepravy.

Zníženie dodávok ruského plynu do Európy počas predchádzajúcich dní spolu s poklesom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov zatlačili na rast krátkodobých cien zemného plynu. Ceny tak vyskočili oproti piatkovým hodnotám (22.mája) o viac ako 1 €/MWh. Aktuálne sa však zase obchodujú na nižších úrovniach.

Ešte na konci minulého týždňa sme boli svedkami historicky nízkych spotových cien, kde sa krátkodobá cena NCG dostal pod 4 €/MWh. Na TTF dokonca pod 3 €/MWh. Okrem poklesu dopytu kvôli stále pretrvávajúcim obmedzeniam vyvolaných pandémiou tomuto napomáhajú vysoké hodnoty naplnenosti zásobníkov ako aj obmedzenia v dopyte.

Zásobníky plynu v EÚ sú naplnené na 71% kapacity. Napĺňajú sa tak pomerne rýchlo, čomu pomáhajú aj spomínané nízke ceny na spotovom trhu. Pred rokom boli naplnené na 58%. Naplnenosť slovenských  zásobníkov rástla nižším tempom a aktuálne je na úrovni necelých 79%. Vyššia naplnenosť skladov je napríklad v Rakúsku aj Nemecku na približne 84%. Objem Ukrtransgazu je na 57,7% kapacity.

Cena ropy stagnuje. Trhy sú optimistické v očakávaní predĺženia aktuálnej úrovne obmedzenia ťažby OPEC+ až do júla, čo by spôsobovalo pokles ponuky a rast cien. Na druhej strane sú obavy ohľadom rastu čínskej ekonomiky ako aj napätie ohľadom situácie v Hong Kongu. Morgan Stanley očakáva cenu ropy Brent na úrovni 40 $/bbl ku koncu tohto roka a dopyt by sa podľa ich názoru mal dostať na 97 mil. bpd. Aktuálne sa Brent obchoduje opäť pod hranicou 35 $/bbl.

V priebehu mesiaca máj sa ceny zemného plynu s dodávkou na nasledujúci rok na nemeckej aj rakúskej burzy hýbali v len približne 70 centovom pásme. Uzatváracia cena produktu Cal-21 26.5. v Rakúsku bola 13,124 €/MWh. Cena Cal-21 na NCG uzatvorila na 12,69 €/MWh. Minimálne uzatváracie ceny pre oba trhy sa dosiahli 4.mája.

Ceny pre kalendárny rok 2022 sa mierne vzdialili od cien na 2021. Medziročný spread pre nemeckú cenu vzrástol o asi 40 centov na 1,8 €/MWh a pre rakúsku cenu narástol v podobnom rozsahu na 2,05 €/MWh. Minimum medziročného rozdielu na začiatku roka bolo 0,7 €/MWh pre oba trhy.

Zdroj: Powernext.com

Krátkodobé ceny zemného plynu v Rakúsku prelomili hranicu 5 €/MWh, aby sa následne vrátili nad túto hodnotu. Z pohľadu trendu sa tak správajú podobne ako ropa, ktorá však bola v niektorých dňoch výraznejšie zasiahnutá nerovnováhou na trhu.

Zdroj: CEGH, Investing.com

Nominovaný tok plynu cez Veľké Kapušany sa stále sa ale drží v relatívne úzkom intervale od cca 1 000 – 1 200 GWh/deň. Pre Lanžhot vidíme v posledných dňoch výrazný pokles až takmer k nule.

Zdroj: Eustream

Ďalší nárast zaznamenala hodnota zásobníkov daná spreadom medzi letným a zimným produktom na CEGH, ktorá vzrástla až takmer na úroveň 6 €/MWh – vzhľadom na preklopenie sa do letnej sezóny je spread 21/20 od 28.marca vypočítaný ako rozdiel ceny Q3 a produktu Winter. Nárast je naďalej daný najmä väčším poklesom ceny produktu Q3 oproti cene plynu v nasledujúcej zime. Pre nasledujúci rok sa spread pohybuje okolo úrovne 2,5 €/MWh.

Zdroj: CEGH

Hoci sa zdá, že nateraz je situácia ohľadom šírenia pandémie v Európe za vrcholom, ekonomiky sa budú podľa aktuálnych predpokladov spamätávať dlhšie obdobie ako sa pôvodne odhadovalo. Krajiny, ktoré sú viac závislé od cestovného ruchu, sú relatívne optimistické pri uvoľňovaní opatrení asi najmä vzhľadom na enormné negatívne ekonomické dopady v prípade zásadného obmedzenia prichádzajúcej letnej sezóny. Vzhľadom na možný rast mobility obyvateľov aj do krajín, ktoré sú stále viac zasiahnuté, je obava ohľadom ďalšej vlny šírenia Covid-19 určite na mieste a bude preto držať ceny komodít pod tlakom.