Bratislava 26.marca 2020- Rozsah opatrení implementovaných na boj s koronavírusom postupne dopadá aj na ekonomiky jednotlivých štátov, vedie k prerušovaniu výroby odberateľov, zatváraniu malých prevádzok.

Vlády sa snažia vzniknutú ekonomickú situáciu riešiť podpornými opatreniami. Pokles spotreby elektrickej energie ako aj zemného plynu to však krátkodobo nezmení. Analytici sa preto snažia odhadnúť dopady obmedzení v spotrebe na vývoj dopytu po energiách a aj na ich ceny. Vzhľadom na zdroje používané na výrobu elektriny v Európe je očakávaným scenárom aj výrazný pokles spotreby zemného plynu na výrobu elektrickej energie. Navyše klesá spotreba aj kvôli firemným odstávkam. To samozrejme zo sebou prináša tlak na pokles cien. Pri aktuálnych úrovniach krátkodobých cien je však otázne, či je ešte pre producentov zemného plynu takáto cena akceptovateľná a či sa nebudú snažiť produkciu obmedzovať.

Pokračujúca situácia na trhu dodávok ropy, ktorá je navyše podporená globálnym poklesom dopytu po tejto komodite kvôli obmedzeniam v preprave tovaru a osôb prináša rozporuplné signály. Na jednej strane sú snahy o čo najskoršie rozhýbanie trhov, na druhej strane drastické obmedzujúce opatrenia. Aktuálne sa cena ropy Brent nachádza tesne nad úrovňou 26 $/bbl. Za 2 týžden tak stratila približne 9$ zo svojej hodnoty.

Forwardové ceny zemného plynu pre dodávku na nasledujúce roky na nemeckej aj rakúskej burzy až do začiatku aktuálneho 13. týždňa klesali. Od utorka však pozorujeme mierne otočenie trendu a uzatváracia cena produktu Cal-21 v Rakúsku bola 25.3. 13,333 €/MWh, čo je rast približne 50 centov od dosiahnutého lokálneho minima. Cena Cal-21 na nemeckom NCG si zachováva spread vo intervale 40 až 50 centov a 25.3. uzatvorila na 12,918 €/MWh.

Ceny pre kalendárny rok 2022 sledujú naďalej rovnaký trend. Medziročný spreadu však narástol a aktuálne je viac ako 1,7 €/MWh pre nemeckú cenu a takmer 1,9 €/MWh pre rakúsku. Minimum medziročného rozdielu na začiatku roka bolo 0,7 €/MWh pre oba trhy.

Krátkodobé ceny zemného plynu v regióne sa vzhľadom na situáciu prepadli ešte nižšie a dosiahli svoje minimálne hodnoty počas tohto roka. Cena CEGHIX sa dostala pod úroveň 9 €/MWh. Je otázka, aký veľký je priestor na ďalší pokles.

Zdroj: Powernext.com, CEGH

Stabilizácia nominovaných tokov plynu cez Slovensko od začiatku marca trvá naďalej. Objemy nominované cez Veľké Kapušany sa hýbu na úrovni 1 150 GWh/deň len s občasnými výkyvmi. Pre Lanžhot oscilujú okolo úrovne 600 GWh/deň. Dodávky cez Slovensko sú teda plynulé.

Zdroj: Eustream

Spread medzi letným a zimným produktom na CEGH, ktorý hovorí aj o trhovej hodnote podzemných zásobníkov v posledných dňoch zaznamenal výrazný rast a vrátil sa späť k úrovni 4 €/MWh, kde bol ešte začiatkom mesiaca. Platí, že pre ďalší rok je spread nižší ale aj tam došlo k jeho rastu k úrovni 2,5 €/MWh.

Zdroj: CEGH

Naplnenosť zásobníkov plynu v EÚ klesla za 2 týždne len mierne na 55%, čo súvisí s postupným ukončením ťažobnej sezóny. Slovenské zásobníky klesli v podobnom rozsahu na necelých 78%. Ukrtransgaz má naplnenie svojich skladov na rovnakej úrovni ako pred 2 týždňami a to na 51%.

Pre vývoj cien v ďalšom období bude dôležitá úspešnosť obmedzujúcich opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu. Ak sa situácia začne stabilizovať bude potrebné sledovať akým tempom sa začne priemyselná produkcia (a aj spotreba energií) vracať k hodnotám pred začiatkom aktuálnej krízovej situácie. V blízkej budúcnosti môžeme počítať s pokračujúcou nervozitou na trhoch a k tlaku na pokles cien nielen zemného plynu.