Bratislava 18.novembra 2019- Napriek stále nedoriešenej situácii ohľadom tranzitného kontraktu zemného plynu cez Ukrajinu od januára budúceho roka ceny plynu pre dodávky v budúcom roku, ako aj v samotnom prvom kvartáli 2020 sledujú klesajúci trend.

Vidíme to na cene dodávkového kontraktu na budúci rok na nemeckej burze NCG, ktorá je nateraz smerodajnou pri cenotvorbe dodávok koncovým zákazníkom na Slovensku (hoci geograficky je bližšie k dispozícii burza v Rakúsku, ktorá lepšie zohľadňuje aktuálnu situáciu s fyzickými dodávkami v našom regióne). Oproti cene z 1.10. pre Cal-20, ktorá bola 18,522 €/MWh, bola v piatok 18.11. dosiahnutá uzatváracia cena 16,858 €/MWh. Počas predchádzajúceho týždňa sa tento produkt obchodoval aj o viac ako 30 centov nižšie.

Podobný pokles zaznamenal aj produkt pre prvý kvartál 2020, ktorý od začiatku októbra klesol z úrovne viac ako 19,5 €/MWh do konca minulého týždňa až na menej ako 17,70 €/MWh.

Poklesu forwardových cien pomáha vývoj ohľadom plynovodu Nord Stream 2, kde došlo k povoleniu výstavby z dánskej strany. Dôležitým faktorom je očakávanie miernej zimy v regióne. Aj aktuálne teploty vo východnej časti Európy sú nad dlhodobým teplotným normálom.

Aktuálne počasie priamejšie ovplyvňuje tzv. spotové ceny (hoci korektnejšie by bolo ich volať ceny krátkodobé nakoľko aj tu sa obchoduje najmä nasledujúci deň a výrazne menej aktuálne dodávky). Tie vzhľadom na pomaly začínajúce obdobie nízkych teplôt a ťažby zo zásobníkov, ako aj kvôli dopytu na výrobu elektriny z dôvodu poklesu výkonu obnoviteľných zdrojov pomerne strmo rástli – ešte 1.11. bola cena pre dodávku v Rakúsku na úrovni 11 €/MWh. Pre 18.11. bol D/A produkt obchodovaný na úrovni 15,381 €/MWh.

Podzemné zásobníky na Slovensku sú aktuálne naplnené na asi 95% – maximum bolo na konci októbra viac ako 99% a tento pokles ukazuje, že už začala zimná sezóna. V Európskej únii je priemerná naplnenosť stále viac ako 96%. Z pohľadu tohto kritéria môžeme konštatovať, že jednotlivé krajiny sú pripravené na nadchádzajúcu zimu.

Ukrajinský Ukrtransgaz, ktorý disponuje kapacitou zásobníkov viac ako 20 bcm, reportuje naplnenosť takmer 70%. Od 1. novembra sa už rovnako začala ťažba.

Treba vziať do úvahy, že ceny na európskom trhu s plynom (ak tento trh vieme takto široko vymedziť) sú úzko prepojené s cenami ostatných komodít a to stále aj s cenami ropy a ropných produktov, ktoré sa v minulosti používali ako podkladové aktívum pre ocenenie plynu najmä v dlhodobých nákupných kontraktoch nielen s Gazprom Exportom. Zásadnými sú pri cenách ropy okrem samotných výrobných kapacít ovplyvnených rozhodnutiami OPEC aj zásoby tejto suroviny a celkový ekonomický sentiment, ktorý je aktuálne vo svetle istého pokroku rokovaní medzi americkou a čínskou stranou pozitívny a tlačí skôr na rast cien.

Na druhej strane tu máme vývoj ceny elektriny, ktorej výška a aktuálny stav dostupnej výroby z obnoviteľných zdrojov rozhodujú o úrovni využitia plynových elektrární. To všetko je previazané aj s cenami uhlia a emisných povoleniek, ktoré v posledných mesiacoch reagovali do podstatnej miery na základe predpokladaného výsledku brexitového procesu.

Pre cenu plynu je dôležitým faktorom tiež objem LNG, ktorý na kontinent prúdi a tlačí na ich pokles. Akékoľvek neplánované odstávky prepravnej infraštruktúry vedú k výrazným rastom ceny. Nateraz však nič také neevidujeme a preto pre najbližšie obdobie môžeme očakávať pokračovanie aktuálnych trendov vývoja.