Bratislava 25. októbra 2022

Nové opatrenia proti energetickej kríze

Lídri EU sa minulý týždeň dohodli na troch ďalších opatreniach, ktoré sformulovala Európska komisia (EK):

•          akumulácia dopytu v EÚ a spoločný nákup plynu so zámerom vyjednať lepšie ceny a znížiť riziko, že by sa členské štáty navzájom cenovo predbiehali, pri súčasnom zaručení bezpečnosti dodávok v celej EÚ,

•          pokročiť v tvorbe novej referenčnej ceny LNG do marca 2023 a medzičasom navrhnúť mechanizmus korekcie cien s cieľom stanoviť dynamický cenový limit pri transakciách na burze plynu TTF, ako aj dočasný cenový vankúš alebo pás, ktoré majú zabrániť prudkým nárastom na derivátových trhoch,

•          štandardné pravidlá solidarity medzi členskými štátmi v prípade nedostatku dodávok. Povinnosť solidarity sa rozširuje aj na členské štáty bez priameho pripojenia k plynovodom, aby sa začlenili aj členské štáty so zariadeniami LNG, a takisto aj návrh vytvoriť mechanizmus na prideľovanie plynu členským štátom postihnutým stavom núdze na úrovni Únie alebo regiónu.

Spoločný nákup plynu

Spoločný nákup plynu je rozumný krok, ak bude korektne implementovaný. Treba totiž vyriešiť množstvo technických detailov, napríklad, ako bude plyn dopravený ku kupujúcim, na základe akého kľúča bude spoločný nákup prerozdeľovaný, kto bude právnym subjektom, ktorý vstúpi do transakcie s predávajúcim, bude sa tak nakupovať aj LNG, ako sa k plynu dostanú lokálni dodávatelia, ktorí nemajú možnosť nakupovať tranzitné kapacity a iné. Obávam sa, že táto technická náročnosť implementácie môže pre krátkosť času túto myšlienku značne zdeformovať.

Zastropovanie cien plynu

Druhé opatrenie vychádza z myšlienky zastropovať európske ceny plynu tak, aby tento strop bol vyšší, ako je ázijská cena LNG a tak nedochádzalo k odlivu LNG tankerov do Ázie. Pôvodne mal nový európsky LNG index vyriešiť toto zadanie.

Zdá sa však, že politici to dosť nešťastne preformulovali. V návrhoch Európskej komisie sa píše, že mnohé zmluvy o zemnom plyne v Európe sú indexované na hlavnej európskej burze plynu (TTF), ktorá už nezachytáva presne ceny transakcií LNG v EÚ. Toto vyjadrenie mi nedáva zmysel. LNG je dlhé roky súčasťou európskeho trhu s plynom, tak ako to, že nie je dostatočne zachytený?

V návrhoch EK sa ďalej píše, že Komisia agentúre ACER zadala úlohu vytvoriť nástroj na denné objektívne posúdenie cien a následne určiť referenčnú cenu, ktorá by bola používaná na indexovanie cien v zmluvách o plyne. Ak by to malo platiť doslova, nastala by úplná regulácia trhu s plynom. Všetci by totiž boli nútení používať nejakú stanovenú cenu.

Verím, že sa jedná len o nešťastné preformulovanie pôvodnej idey o indexe odvodenom z ázijskej ceny LNG.

Rozumne však znie návrh sprísniť pravidlá pre cenové pohyby na burzách tak, aby nedochádzalo k prudkým cenovým výkyvom. Naschvál píšem „sprísniť“ pretože tieto pravidlá existujú, no napriek tomu umožnili cenové výkyvy, ktoré sme videli v minulosti.

Dobre znie aj návrh na rozšírenie možností, ktoré budú môcť použiť obchodníci na burzách na zabezpečenie svojich otvorených pozícií. Komisia napríklad rozšírila zoznam prípustných kolaterálov aj o bezhotovostné zábezpeky vrátane štátnych záruk.

Solidarita a znižovanie spotreby

Európa nebude mať počas zimy dosť plynu na normálne fungovanie. Bez zníženia spotreby sa teda nezaobídeme. Preto je rozumné toto neustále zdôrazňovať a to hlavne teraz, keď vznikol dočasný prebytok plynu na trhu kvôli teplému počasiu, plným zásobníkom a množstvu LNG tankerov pri európskych brehoch.

Solidarita je tiež mimoriadne dôležitá. Nie všetky krajiny budú na tom dobre. Niektoré budú odkázané na pomoc iných krajín. Komisia si uvedomila, že odporúčané dobrovoľné dvojstranné dohody o solidarite situáciu neriešia. Existuje ich doteraz len šesť. Preto navrhuje stanoviť štandardné pravidlá, pričom povinnosť prejaviť solidaritu sa rozšíri aj na nepripojené členské štáty so zariadením LNG za predpokladu, že plyn možno dopraviť do členského štátu, ktorý ho potrebuje.

Opatrenia stále nie sú dostatočné

Európa hľadá konsenzus extrémne ťažko. V súčasnosti ceny síce klesajú, no jedná sa iba o dočasný pokles. Ak Európa rýchlo neprijme razantné opatrenia, nielen najbližšia zima, ale aj nasledovné dva až tri roky môžu byť extrémne ťažké.

Kríza sa totiž zďaleka neskončí.

Napriek momentálnemu prebytku plynu na trhu bude Európa možno už cez zimu čeliť jeho nedostatku. A ak nie cez zimu, tak na jar celkom určite. Jediná možnosť, ako to môže byť odvrátené, je významné navýšenie ruských dodávok. Avšak pravdepodobnosť, že Gazprom začne do Európy posielať viac plynu, sa v súčasnosti javí ako takmer nulová.

Otázne teda bude, ako dokáže Európa naplniť svoje zásobníky pred zimou 2023/2024. V prvej polovici tohto roku totiž ešte tiekol plyn do Európy aj cez Nord Stream a aj tok cez Ukrajinu bol do konca mája viac ako dvojnásobný. V tomto roku tak Gazprom dodá potrubiami asi 60 miliárd m3. Ak zachová doterajší tok cez Ukrajinu a TurkStream počas celého budúceho roku bez zmeny, potrubiami dodá do Európy len 25 miliárd m3. Európa tak budem musieť v budúcom roku nahradiť dodatočných 35 miliárd m3.

Tento výpadok môžu nahradiť nové LNG terminály. Otázne však, či je na svete dostatok LNG kapacít. Stavba skvapalňovacieho závodu je investične náročnejšia a trvá dlhšiu dobu. Produkcia LNG v USA sa má významnejšie zvýšiť až v roku 2026. Počet LNG tankerov tiež naráža na svoje hranice.

Myslím si preto, že budúci rok ešte náročnejší, ako je tento.

Ceny najbližších produktov plynu THE v EUR/MWh. (Zdroj: EEX)
Ceny najbližších produktov slovenskej elektriny v EUR/MWh. (Zdroj: EEX)

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.