Bratislava 19. septembra 2022 – Z pôvodných návrhov Európskej komisie na riešenie energetickej krízy sa do výsledného zámeru dostali len tri. Ide o zastropovanie cien elektriny z neplynových zdrojov na úrovni 180 EUR/MWh, zníženie spotreby elektriny nepovinne o 10% a povinne, aspoň v 4 špičkových hodinách o 5% a tzv. windfall tax, teda zdanenie nadmerných ziskov v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Komisia hovorí o redistribúcii nadbytočných príjmov odvetvia energetiky konečným zákazníkom a výnimočných opatreniach na zníženie dopytu po elektrine. Tieto opatrenia podľa jej vyjadrenia nadväzujú na už dohodnuté opatrenia týkajúce sa naplnenia zásobníkov plynu a zníženia dopytu po plyne s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu.

Uvedené opatrenia považujem v súčasnej mimoriadnej situácii za správne. Verím, že ich realizácia bude triezva a odolá populistickým tlakom politikov hľadajúcich jednoduché riešenia, pretože také neexistujú.

Pozitívnou správou je, že zatiaľ Komisia nepresadzuje zastropovanie trhových cien elektriny ani plynu, pretože to by mohlo značne poškodiť trhy s energiami.

Čo z toho vyplýva pre Slovensko?

Výrobcovia z iných zdrojov, ako plynových, sa musia pripraviť na to, že všetky príjmy nad 180 EUR/MWh odvedú do štátnej kasy.

Nikde sa však neuvádza obdobie dodávky elektriny, ktorého sa toto nariadenie bude týkať. Korektné by bolo, keby sa to dotklo iba budúcich kontraktov a budúcich príjmov, ktoré budú výrobcovia inkasovať po vstúpení tohto opatrenia do platnosti. Komisia odporúča uzatvoriť príslušné dohody do 1. decembra. Takto vybrané nadvýnosy by však neboli veľké. Jednak už teraz toto opatrenie tlačí ceny nadol a navyše aj objem nových kontraktov sa výrobcovia budú snažiť minimalizovať.

Preto sa politici môžu uchýliť k tomu, že siahnu na nadvýnos aj zo všetkých transakcií uzatvorených v minulosti. Takýto postup by však bol nekorektný. Avšak, ak by to aj tak urobili, nadvýnos by zďaleka nestúpol do želaných výšok.

Veľká časť decembrovej dodávky bola totiž vypredaná v minulosti za oveľa nižšie ceny, ako je stanovený limit. Elektrina na rok 2023 sa dlhú dobu predávala iba vo forme ročného produktu Cal-23. Na Slovensku skončila jeho zúčtovacia cena prvý krát nad limitom až 8. marca tohto roku, keď bola 190,34 EUR/MWh a trvalo sa nad touto úrovňou usadila až od 30.marca. Odhadujem, že oveľa viac ako polovica budúcoročnej elektriny bola už vtedy predaná za nižšie ceny a tak by sa jej toto opatrenie nedotklo.

O priamom siahnutí na nadvýnosy za minulé mesiace, ktoré už sú za nami, nechcem ani rozmýšľať. V tomto prípade je možné akceptovať iba windfall tax, ktorá má v súčasnosti opodstatnenie.

Toto opatrenie by sa navyše nemalo týkať slovenských zdrojov, ktoré sú v povinnom výkupe u výkupcu SPP. V ich prípade je výkupná cena obmedzená ich cenovým rozhodnutím. A to aj v prípade, ak je ich výkupná cena vyššia ako stanovený limit, pretože táto výkupná cena vychádza z výrobných nákladov. Bolo by nemorálne a z hľadiska podpory OZE aj nežiadúce, nútiť týchto výrobcov predávať elektrinu pod výrobné náklady.

Celkový objem prostriedkov, ktoré vlády jednotlivých krajín takto získajú, tak nebude veľký a zďaleka nebude stačiť na pokrytie všetkých kompenzácií a cenových stropov, ktoré zamýšľajú rozdať a zaviesť. A to možno ani po tom, ako bude zavedená windfall tax.

Česká vláda si to uvedomuje a svoje opatrenia plánuje financovať okrem windfall tax aj z dividend zo štátom vlastnených spoločností. Slovenská vláda má k dispozícii rovnaké zdroje. Rozhodujúca však bude výška kompenzácií, ktorá závisí hlavne od výšky zastropovaných cien a rozsahu odberateľov, ktorých sa to bude týkať.

Slovenská vláda pritom má k dispozícii 6,15 TWh elektriny, ktorú by mali na základe memoranda dodať Slovenské elektrárne domácnostiam za 61,21 EUR/MWh. S touto elektrinou by koncové ceny pre domácnosti stúpli len o rast regulovaných poplatkov, takže koncové zdraženie by nebolo vyššie ako o 50 % oproti tomuto roku. Avšak pri takomto nízkom raste koncových cien sa značne vytráca motivácia šetriť elektrinou, keďže šetreniu sa počas tejto zimy nevyhneme.

Možno by preto stálo za úvahu posunúť strop na ceny pre domácnosti trochu vyššie, napríklad na českých 290 až 370 EUR/MWh a motivovať tak k šetreniu a zároveň získať časť prostriedkov na stropy a kompenzácie aj pre iné kategórie odberateľov. Je tiež možné rozdeliť fakturáciu za elektrinu do dvoch cenových pásiem a to tak, že prvá časť spotrebovanej elektriny bude ocenená nižšou cenou a druhá časť vyššou cenou.

Žijeme mimoriadnu dobu a tá si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Treba ich však robiť s chladnou hlavou a po starostlivom zvážení. A keďže na Slovensku je vysoká pravdepodobnosť predčasných parlamentných volieb, treba sa vystríhať zneužívania tejto mimoriadnej situácie v neformálnej predvolebnej kampani.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.