Washington 9. apríla 2021 – „Build Back Better“ – nanovo lepšie vybudovať – je slogan, ktorý sprevádzal iniciatívu vlády prezidenta Joea Bidena za hospodárske oživenie po pandémii. Skutočný plán, ktorý administratíva zverejnila, mal názov „American Jobs Plan“ (Plán amerických pracovných miest) a podľa niektorých pozorovateľov by mohol ohroziť šance na dlhodobú existenciu plynárenského priemyslu v USA. Téme sa venoval portál oilprice.com.

Počas predvolebnej kampane raz Biden, zrejme nechtiac, povedal, že zakáže frakovanie. Výsledkom bolo faux pas, ktoré viedlo zo strany vtedajšieho kandidáta k opakovanému uisťovaniu, že frakovanie nezakáže kompletne. Napokon, Pensylvánia – domovský štát bridlicového poľa Marcellus, jednej z najväčších produkčných oblastí zemného plynu v Spojených štátoch – bola na volebných vážkach.

Teraz, keď je Biden v Oválnej pracovni, sa pozornosť sústreďuje na energetický prechod od fosílnych palív, ktorý čelí zmiešaným reakciám ropného a plynárenského priemyslu. Tie sú pochopiteľné – plány prechodu požadujú rýchlu dekarbonizáciu, a hoci priemysel naznačil, že sa na nej chce podieľať, môže mať problém s jej tempom, implementáciou a nákladmi. Podľa poradenskej spoločnosti pre infraštruktúru však plán v skutočnosti plynárenský priemysel z transformácie vynecháva, uviedol oilprice.com.

V analýze plánu pracovných miest si poradenská firma ARBO všimla niekoľkých kľúčových rozdielov v porovnaní s prísľubmi Bidena a viceprezidentky Harrisovej v kampani. Spoločnosť napríklad uviedla, že Biden pred voľbami sľúbil značné investície do opráv a výmen v distribučnej plynárenskej sieti, ako aj uprednostnenie zachytávania a ukladania uhlíka. Prisľúbil tiež investície do zeleného vodíka, ktorý by zabezpečil relevantnosť tejto plynovodnej siete aj po odchode od zemného plynu. Konečný plán je však celkom iný, konštatuje oilprice.com.

V informačnom liste vydanom Bielym domom je zachytávanie uhlíka spomenuté iba trikrát. Raz v súvislosti s dekarbonizáciou oceliarskeho, chemického a cementárenského priemyslu. Ďalšia zmienka sa týka daňových úľav na uľahčenie dekarbonizácie, a to aj prostredníctvom dovybavenia elektrární zariadeniami na zachytávanie a skladovanie uhlíka. Tretia zmienka sa týka pridelenia prostriedkov vo výške 15 miliárd dolárov na širokú škálu technológií, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre energetickú budúcnosť USA.

Opravy a výmeny v distribučnej plynárenskej sieti sľúbené v kampani sa už v pláne nespomínajú. Biden pritom vyhlásil, že vytvoria tisíce pracovných miest. Teraz sa podľa oilprice.com zdá, že jediné pracovné miesta, ktoré Biden v pláne našiel pre ropný a plynárenský priemysel, sa týkajú zasypávania opustených ropných a plynových vrtov a rekultivácie vyčerpaných baní. Aj keď sú to produktívne a potrebné činnosti, sotva majú dlhodobé vyhliadky. Týmto pracovným miestam plán vyhradil 16 miliárd dolárov z celkovej sumy 2,288 bilióna dolárov.

„Akýkoľvek federálny infraštruktúrny balík, ktorý predpokladá budúcnosť čistej energie, musí výslovne hovoriť o zásadnej úlohe, ktorú bude plynárenská infraštruktúra naďalej zohrávať pri znižovaní emisií a súčasnom zabezpečovaní spoľahlivej a cenovo dostupnej energie pre všetkých Američanov,“ uviedol hovorca Americkej medzištátnej asociácie zemného plynu. „Plynárenská infraštruktúra bola vybudovaná bez peňazí daňových poplatníkov a Bidenova administratíva aj Kongres by mali uznať dôležitosť podpory pokračujúcich investícií do modernizácie a rozširovania tejto infraštruktúry,“ dodal.

Bidenova vláda to však podľa oilprice.com nemieni robiť. Zdá sa, že sa zameriava na čo najrýchlejšie uvedenie čo najväčšej kapacity výroby obnoviteľnej energie do prevádzky a na čo najrýchlejšie zníženie podielu plynu v energetickom mixe. To nie je znepokojujúce iba pre plynárenský sektor, malo by to byť znepokojujúce pre každého, kto používa elektrinu, tvrdí oilprice.com. Možno by si Bidenova administratíva mala položiť otázku, prečo Warren Buffett nedávno navrhol vybudovať 10 GW novej výrobnej kapacity plynových elektrární a nie rovnaké kapacitu z vetra či slnečnej energie, uzavrel portál.