Londýn 10. októbra 2022 – Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy je na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2022 rekord, pričom jeho objem do konca septembra je už o 16,5 % vyšší ako za celý rok 2021 a o 8 % oproti roku 2019 pred pandémiou, vyplýva z údajov spoločnosti Refinitiv. Podľa komentátora agentúry Reuters Gavina Maguira musel silný európsky dovoz LNG aj pri najnižších odhadoch stáť rekordné peniaze a môže ovplyvniť kúpnu silu regiónu, ako aj ambície zrealizovať zamýšľaný energetický prechod od tradičných palív.

Národné rozpočty sú už poznačené obrovskými nákladmi spojenými s bojom proti pandémii COVID-19 a európske vlády teraz čelia vyplateniu ďalších miliárd dotácií a stimulačných balíkov, aby pomohli priemyslu a domácnostiam prispôsobiť sa dôsledkom prerušenia obchodných väzieb s Ruskom.

Vlády sú najmä pod tlakom, aby obmedzili prudko rastúce ceny energií. Energetické firmy sa pritom hromadne odvrátili od primárneho používania lacného potrubného zemného plynu najmä z Ruska k nákladnejšiemu a neefektívnejšiemu mixu dovážaného LNG, uhlia a iných palív na výrobu elektriny.

A keďže zima je stále pred nami, zabezpečenie primeranej energie pre vykurovanie a priemysel sa stane ešte väčšou výzvou, pretože konkurencia v oblasti energetických palív narastá, pripomína Maguire.

Q4 ako sezónny vrchol

Doterajšie rýchle tempo dovozu LNG do Európy bolo zamerané na dopĺňanie zásob a prípravu na zimu.

Zásobníky kľúčových spotrebiteľov v Nemecku, Holandsku, Francúzsku a Taliansku boli naplnené na 90 % kapacity alebo viac. Keďže sa však očakáva, že dodávky z Ruska budú v nasledujúcich mesiacoch ďalej klesať, región stále čelí potenciálnej hrozbe nedostatku práve v čase hlavného vykurovacieho obdobia.

Štvrtý kvartál tradične predstavuje vrchol dovozu LNG do Európy, keďže energetické spoločnosti sa zásobujú na zimu.

V roku 2019 – predtým, ako globálny dopyt narušila pandémia a dodávky z Ruska stále prúdili normálne – sa dovoz LNG do Európy zvýšil za posledné tri mesiace roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o viac ako 30 %, ukazujú údaje spoločnosti Refinitiv.

V Q4 roku 2021 dovoz LNG do Európy vyskočil o viac ako 60 % v porovnaní s 3. štvrťrokom, aj keď tempo nákupu bolo pravdepodobne zosilnené oživením ekonomickej aktivity po zmiernení protipandemických obmedzení.

Tento rok by mala slabá ekonomika spolu so zámerným znižovaním dopytu po vykurovaní zo strany spotrebiteľov, ktorí si uvedomujú rast nákladov, obmedziť celkový nárast spotreby plynu počas zimy.

Napriek tomu sa zdá pravdepodobný výrazný nárast spotreby LNG v porovnaní s úrovňami zaznamenanými v posledných mesiacoch, keďže dodávky plynu z Ruska sa znižujú.

Objem dovozu LNG do septembra v objeme 128 miliárd kubických metrov (bcm) už teraz predstavuje rekord za kalendárny rok a za celý rok 2022 pravdepodobne prekoná hranicu 150 bcm, vyčíslil Maguire.

Náklady

Naliehavejšou otázkou podľa neho je, koľko bude musieť Európa zaplatiť, aby zabezpečila tieto dodávky, vzhľadom na nedostatok iných dodávok a nutnosť prispôsobiť sa vyššej spotrebe na najväčšom trhu s LNG, v Ázii, v rovnakom období roka.

Mnoho obchodov s dovozom LNG sa považuje za komerčne citlivé, takže podrobnosti o presných nákladoch na každý náklad LNG sú nedostatočné.

Posudzovanie nákladov ďalej komplikuje skutočnosť, že európski nákupcovia využívajú na splnenie svojich potrieb LNG kombináciu dlhodobých zmlúv a spotových nákupov.

Napriek tomu je možné dopracovať sa aspoň k hrubým odhadom s využitím zverejnených referenčných cien LNG a odhadnutých objemov nákladu.

Najnižšiu možnú bilanciu nákladov na LNG by európski dovozcovia dosiahli, keby všetky doterajšie aj budúce nákupy boli realizované za dlhodobé zmluvné ceny indexované na ropu Brent, čo je široko používaná referenčná hodnota pre LNG sektor, vysvetľuje Reuters.

Berúc do úvahy, že ceny LNG indexované na Brent sú v súčasnosti približne 60 % pod spotovými cenami a že niekoľkí dovozcovia zrealizovali viacero spotových trhových objednávok, je takýto scenár nepravdepodobný.

Napriek tomu, pri zohľadnení objemov dovozu zaznamenaných spoločnosťou Refinitiv do septembra, už Európa zaplatila rekordný hypotetický účet presahujúci 60 miliárd dolárov.

A ak by objemy nákupov vzrástli v Q4 o 30 % oproti Q3, aby zodpovedali trendu zaznamenanému v roku 2019, konečná hodnota by mohla byť ľahko 90 miliárd dolárov, čo je dvojnásobok oproti približne 44,5 miliardy dolárov zaplatených v roku 2019 a takmer strojnásobenie celkovej sumy za rok 2021, ktorá bola približne 35 miliárd dolárov, opäť za predpokladu, všetky nákupy sa uskutočnili za ceny indexované Brent.

Európski dovozcovia však môžu v skutočnosti zaplatiť ešte viac, keďže spotové ceny LNG dosahovali v roku 2022 doteraz v priemere 170 % zmluvných cien LNG a očakáva sa, že zostanú pevné do konca roka, konštatuje Maguire.

V tejto súvislosti sa domnieva, že akumulované náklady na dovoz LNG spolu s inými už vynaloženými výdavkami odčerpávajú prostriedky na projekty dekarbonizácie a ambície vlád, ktoré sú za ne zodpovedné.

Je iróniou, že sa to deje v čase, keď snaha spoločnosti a vlád odstaviť Európu od fosílnych palív pravdepodobne nikdy nebola väčšia, píše Maguire.

Financovanie však bolo vždy kritickou zložkou každého plánu energetickej transformácie a realita je taká, že ak vládne a komerčné rozpočty už boli vyčerpané dovozom tradičných palív, aby sa ekonomika udržala v chode, v pokladničke mohlo zostať málo na financovanie prechodu na ekologickejší energetický systém, uzavrel Maguire.