Bratislava 4. apríla 2020 – Pandémia Covid-19 ovplyvňuje svetový dopyt po zemnom plyne a hoci ho neobmedzí v rovnakom rozsahu ako v prípade ropy, analytici spoločnosti Rystad Energy (RE) odhadujú, že medzinárodné ceny plynu dosiahnu v roku 2020 nižšie priemery, ako sa pôvodne očakávalo. Ceny už boli nízke pre množstvo skvapalneného zemného plynu (LNG) na trhu a podľa RE bude trvať roky, kým sa vplyv vírusu úplne stratí.

Ceny v Európe (TTF) na rok 2020 sa teraz očakávajú na úrovni 3,2 USD za milión britských tepelných jednotiek (MMBtu), čo je o 0,62 dolára za MMBtu menej, ako udávala februárová predpoveď. RE revidovala aj cenovú predpoveď pre ázijské spoty na 3,80 USD za MMBtu. Nižšia predpoveď je založená na celosvetovo slabšom dopyte počas celého roka v dôsledku nižšej obchodnej a priemyselnej činnosti.

Ceny v rokoch 2021 a 2022 boli revidované aj z dôvodu nižšieho hospodárskeho rastu a dostatočných dodávok LNG. Vzhľadom na nedávny pokles cien ropy a revíziu ich predpovede RE zrevidovala smerom nadol aj cenu indexovaná ropou na 7,45 USD za MMBtu (- 4 %).

Vzhľadom na šesťmesačné oneskorenie v indexácii ropy vo väčšine zmlúv sa očakáva, že cena indexovaná ropou dosiahne dno v roku 2021 na úrovni 5,68 USD za MMBtu, čo je o 1,05 USD za MMBtu menej než v predchádzajúcej predikcii (- 16 %). „Aj ceny amerického plynu Henry Hub vidíme dlhodobo pod 2,5 USD za MMBtu, v priemere 1,94 USD za MMBtu v roku 2020 a 2,43 USD za MMBtu v roku 2021,“ konkretizuje RE.

Očakáva, že fundamenty globálneho trhu zostanú počas roku 2022 uvoľnené predtým, ako sa ceny výrazne zvýšia, pretože rast dopytu po LNG prevýši kapacitu skvapalňovania pre ďalšie oneskorenia pri schvaľovaní projektov. RE predpovedá tesnú rovnováhu LNG v rokoch 2024 a 2025 a spolu s ňou aj prudký nárast cien.

Po tomto období vidí RE riziko poklesu cien v rokoch 2026 a 2027 spôsobené možným nadmerným investovaním v roku 2019, ktoré prinesie na trh nové dodávky. Pokles cien v tomto období by však mal byť obmedzenejší ako v predchádzajúcom odhade, pretože nižší počet pokračujúcich projektov na skvapalňovanie pomôže udržať lepšiu rovnováhu na trhu.

Väčšina strát na strane dopytu v tomto roku pochádza z obmedzeného apetítu po LNG, keď kupujúci znižujú objednávky pre zníženú priemyselnú a obchodnú aktivitu a nadmernú ponuku, pretože nízke ceny môžu spôsobovať nerentabilnosť prepravy.

V dôsledku nižšieho dopytu a nízkych cien museli vývozcovia prispôsobiť produkciu LNG a USA patria medzi krajiny, ktoré pocítia najväčší dosah na jeho vývoz. Objem vstupného plynu tečúceho do skvapalňovacích zariadení na americkom pobreží Mexického zálivu sa v posledných dvoch mesiacoch spomalil, jeho časť bola presmerovaná do domácej spotreby, čo podporuje prechod z uhlia na plyn v energetickom sektore.

Vstupný plyn dosiahol vrchol na úrovni 269 miliónov m3/deň (MMcmd) 31. januára a odvtedy majú jeho denné objemy klesajúci trend, priemerne 224 MMcmd v marci. Objemy prichádzajúce do Sabine Pass LNG klesli zo 120 MMcmd k 31. januáru na 49 MMcmd 17. marca.

„Zatiaľ čo vývoz LNG z USA klesol, dopyt v energetickom sektore, podporovaný nízkymi cenami plynu, v marci naďalej rástol. V USA nedávno dosiahol takmer 32 miliárd kubických stôp za deň (Bcfd) – teda medziročný nárast o 30 %. Ako sa však epicentrum Covid-19 presúva z Európy do USA, zaznamenávame pokles dopytu po plyne z energetiky aj iných sektorov, čo ešte zvyšuje tlak na znižovanie cien plynu Henry Hub,“ hovorí Carlos Torres-Diaz, šéf RE pre trhy so zemným plynom a elektrickou energiou.

Pokiaľ ide o hrubú americkú produkciu zemného plynu, RE očakáva jej pokles zo 116 Bcfd vo 4. štvrťroku 2019 na približne 108 – 109 Bcfd v rovnakom období tohto roku.

Pri scenári ceny WTI ropy 30 USD by sa mohla produkcia permianského znížiť dokonca o viac ako 400 MMcfd, a to aj pred koncom roka, a ak sa ceny ropy nezlepšia, môže klesnúť ešte o 1 Bcfd počas rokov 2021 až 2022. Aj keď toto tempo poklesu sa nemusí javiť ako výrazné, je to veľký rozdiel v porovnaní s pôvodným očakávaním rastu 4 Bcfd v rokoch 2020 až 2022.

Plynovody Permian Highway a Whistler s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnu primerané miery využitia. Avšak využitie niektorých starších plynovodov, ako aj potreba budúcich projektov, sú podľa RE teraz vážne ohrozené. Nižšia produkcia plynu z pridružených vrtov by mohla pomôcť vyrovnať trh a posunúť ceny Henry Hub späť na 2 doláre za MMBtu na konci roka.