Bratislava 8.júla 2020- Po relatívne stabilnom cenovom vývoji forwardových aj krátkodobých cien zemného plynu v regióne, od konca predchádzajúceho 27. týždňa sledujeme postupný rast. Výrazný rast ceny elektrickej energie, ktorý je podložený rastom cien emisných povoleniek, potiahol aj ceny zemného plynu. Na krátkodobé ceny zase tlačil pokles výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, kde je plyn substitučným palivom.

Na rast cien plynu tlačia aj ďalšie faktory. Počas aktuálne bežiaceho tretieho kvartálu môžeme očakávať medziročný pokles dodávok ruského plynu do Európy. Už objemy plynu, ktoré boli počas prvej polovice roka dodané do Európy boli o viac ako 20 bcm nižšie ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Na plynovode Nord Stream bude prebiehať údržba, čo presmeruje toky viac cez ukrajinský systém. Platforma ESP (Electronic Sales Platform), ktorú Gazprom export používa ako dodatočný nástroj na predaj zemného plynu v Európe, reflektuje na túto odstávku ako aj na vývoj cien v Európe a snaží sa cieliť ponuku na obdobia s vyššími cenami.

Ešte počas minulého mesiaca ohlásil neplánovanú odstávku prepravy cez prepojovací bod Budince ukrajinský prepravca. Tá má trvať od 11. augusta do 1. októbra, čo je nezvykle dlhé obdobie. Následne na to eustream ponúkol prerušiteľnú prepravnú kapacitu cez výstupný bod Veľké Kapušany v objeme 60 mcm/deň, takže reálny dopad na toky plynu by mal byť v prípade, že bude dostatočný tok ruského plynu z Ukrajiny minimálny.

Vzhľadom na pokles dodávok LNG do Európy, ako aj v porovnaní s minulým rokom znížené objemy dodávky z Ruska, klesá množstvo plynu, ktoré je potrebné umiestniť do podzemných zásobníkov. Znížené množstvá dodávok plynu tak posúvajú rovnovážnu cenu vyššie a v ostatných dňoch sme rast cien mohli vidieť ako pri krátkodobých, tak aj pri cenách plynu na forwardovom trhu. Na druhej strane však vidíme napríklad zvýšenie predpokladanej výroby elektriny z jadra od EDF, ktoré svoju predchádzajúcu predpoveď výroby elektriny vo výške 300 TWh v tomto roku upravilo na 315 – 325 TWh. To samozrejme vedie k poklesu dopytu po zemnom plyne, ktorý by slúžil ako alternatívne palivo. Okrem toho vo viacerých krajinách rastie počet nových prípadov ochorenia Covid-19, čo môže predstavovať v prípade masívnejšieho šírenia riziko pre ekonomiku ako aj dopyt po energiách.

Ceny ropy reagujú najmä na vývoj stavu zásob v USA. Minulý týždeň došlo k ich poklesu, čo vytvorilo priestor na rast cien ropy WTI aj Brent. Nárast nových prípadov Covid-19 v USA však tlačí na opačný vývoj cien. Od začiatku prebiehajúceho týždňa sa tak ceny ropy Brent držia v úzkom pásme okolo hodnoty 43 $/bbl.

Naplnenosť zásobníkov plynu v EÚ vzrástla za dva týždne o 3,7% na 81,6% kapacity. Vtláčanie teda pokračuje vyrovnaným tempom. Naplnenosť slovenských zásobníkov rástla len veľmi mierne na aktuálnych 84,7%. Naplnenosť zásobníkov Ukrtransgazu nie je od 21.júna. aktualizovaná a zostala reportovaná na hodnote 62,2%, čo však nie je reálny stav.

Forwardové ceny zemného plynu s dodávkou na nasledujúci rok na nemeckej aj rakúskej burzy od 25.6. postupne vzrástli o 0,9 – 1 €/MWh. Včerajšia uzatváracia cena na rakúskom CEGH VTP dosiahla pre Cal-21 13,715 €/MWh. Na tejto úrovni bola naposledy v polovici apríla. NCG Cal-21 uzatvoril na 13,478 €/MWh. Podobným tempom rástli aj ceny pre rok 2022.

Spread medzi cenami pre rok 2022 a 2021 pre NCG opäť vzrástol na 1,85 €/MWh a pre rakúsky CEGH-VTP sa pohybuje okolo úrovne 2,0 €/MWh. Spread medzi rakúskym a nemeckým trhom pre rok 2021 sa pohybuje v intervale +/- 0,05 €/MWh okolo 20 centov na MWh.

Zdroj: Powernext.com

Krátkodobé ceny zemného plynu v Rakúsku sa po dvoch mesiacoch dostali opäť nad úroveň 7 €/MWh. Počas dnešného obchodovania vidíme ďalší mierny rast.

Zdroj: CEGH, Investing.com

Nominované toky plynu cez Veľké Kapušany sú naďalej veľmi stabilné. Pre Lanžhot však došlo k výraznému poklesu nominácií. Rastie objem prepravy späť na Ukrajinu cez výstupný bod Budince nad hodnotu 400 GWh/deň.

Zdroj: Eustream

Trhová hodnota zásobníkov pre ďalšiu sezónu daná spreadom medzi letným a zimným produktom na CEGH sa drží naďalej okolo úrovne 5 €/MWh. Spread 2021/2020 je od 28.marca do 26.júna vypočítaný ako rozdiel produktu Winter a ceny Q3, po tomto dátume ako rozdiel Winter a priemeru cien M-08 a M-09. Pre nasledujúci rok sa spread drží okolo hodnoty 2,7 €/MWh.

Zdroj: CEGH

Rast cien forwardových produktov na plynových burzách, ktorý sme zaznamenali počas ostatného týždňa, ktorý nateraz nie je podporený zásadným zlepšením očakávaného vývoja ekonomík, môže dávať priestor na korekciu a návrat k úrovniam pred niekoľkými týždňami. Ak však bude pokračovať optimistický sentiment na burzách, ktorý môže byť často podporený špekuláciou niektorých hráčov, ceny môže potiahnuť ešte vyššie. Stále pozorne sledujeme čísla ohľadom vývoja počtu nakazených Covid-19. Zatiaľ asi nemôžeme hovoriť o druhej vlne – vidíme však už lokálne opatrenia v niektorých krajinách a prehodnocovanie bezpečnosti krajín s výraznejším rastom infikovaných obyvateľov. Najmä situácia v Severnej a Južnej Amerike vyvoláva najväčšie otázky ohľadom dopadu na globálnu ekonomiku.