Bratislava 6. marca 2023 – Ceny najbližšieho mesačného, kvartálneho aj sezónneho produktu plynu v nemeckom uzle THE už klesli pod úrovne, na ktorých boli pred začiatkom invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Najbližší ročný produkt Cal-24 je tam, kde bol začiatkom apríla minulého roku.

Ceny najbližších produktov plynu THE v EUR/MWh. (Zdroj: EEX)

Takýto pokles cien bol spôsobený súhrou 3 hlavných faktorov. Tým prvým je teplá zima, ktorá prišla Európe mimoriadne vhod. Viedla nielen k nižšej spotrebe energií, ale ponechala na celosvetovom spotovom trhu dostatok LNG na nahradenie ruských dodávok plynu. Práve LNG je druhým silným faktorom poklesu cien. Úspora v spotrebe energií je tretím silným klesajúcim faktorom.

Podľa think-tanku Bruegel stúpol európsky dovoz LNG v roku 2022 o 600 TWh, čo predstavuje nárast o 60 % oproti celkovému dovozu v roku 2021. 400 TWh dodatočného objemu pochádzalo zo Spojených štátov. Takýto masívny nárast dovozu bol možný vďaka presmerovaniu globálnych tokov LNG. Európa bola ochotná platiť extrémne vysoké ceny, tak pritiahla množstvo spotového LNG. Čínsky import, naopak klesol o 200 TWh. Celosvetová produkcia LNG pritom vzrástla iba o necelých 5 %, čo zodpovedá približne 230 TWh. Okrem Číny klesol výrazne import aj Brazílii, Indii a Japonsku.

Čínsky pokles importu LNG bol možný hlavne vďaka spomaleniu čínskej ekonomiky spôsobenému prísnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu, prechodu z plynu na uhlie, alebo ropu pri výrobe elektriny a tepla a aj vďaka nárastu importu ruského plynu cez plynovod Sila Sibíri, ktorý sa zvýšil z 10 miliárd m3 v roku 2021 na 15 miliárd m3 v roku 2022.

Čína však už zrušila veľkú väčšinu opatrení proti covidu. Očakáva sa nárast ekonomickej aktivity, ktorý bude sprevádzaný aj vyšším dopytom po LNG. Pri nižších cenách sa na trhu s LNG objavujú aj menšie krajiny ako Bangladéš, alebo Pakistan. Hoci nárast dopytu čiastočne vykryje spustenie závodu vo Freeporte, vyšší dopyt bude tlmiť pokles cien LNG a teda aj európskeho plynu.

Tok LNG (bez UK), nórskeho a ruského plynu do EU v mcm/d ( ALSI, ENTSO-G)

Mimoriadne dôležitým faktorom boli úspory v spotrebe energií. Podľa IEA Európa spotrebovala v roku 2022 o 3,5 percenta (100 TWh) menej elektriny a o 13 percent (55 bcm) menej plynu, ako v roku 2021. Značná časť úspor bola dosiahnutá vďaka teplej zime, čiastočne boli úspory vynútené vysokými cenami a menšia časť bola dosiahnutá dobrovoľným šetrením.

Pokles cien elektriny aj plynu však povedie k spusteniu odstavených prevádzok. Ochota dobrovoľne šetriť bude tiež vyprchávať. Ak prídu skoré letné horúčavy sprevádzané nízkym stavom vodných hladín a bezveterným počasím, spotreba prudko porastie.

Tohtoročný a 12-ročný minimálny, maximálny a priemerný stav zásobníkov  Zdroj: AGSI+

Európa je navyše mimoriadne závislá na spotovom LNG. Kým Ázia je schopná pokryť viac ako 80 % svojho dopytu dlhodobými, aj viac ako 15-ročnými  kontraktami na LNG, Európa takto nepokrýva ani polovicu. Dôvodom je neistota s budúcnosťou spaľovania plynu v Európe. Preto sa európske spoločnosti veľmi nehrnú do uzatvárania dlhodobých kontraktov na dodávky LNG. Nové LNG terminály sú tiež viac záležitosťou štátnych rozpočtov ako súkromného kapitálu. Preto bude Európa aj naďalej závislá na spotovom LNG. V budúcnosti tak bude viac vystavená silnej konkurencii na tomto trhu, ktorá so sebou ponesie aj vyššiu volatilitu cien plynu.

Hoci je táto zima za nami, z energetickej krízy vôbec nie sme vonku. Riziká horúceho leta, konkurencie na spotovom trhu s LNG a budúcej extrémne chladnej zimy, nedovolia cenám plynu klesnúť na úrovne, ktoré boli obvyklé pred pandémiou covidu.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.