Bratislava 31.marca 2021- Nečakané zablokovanie jednej z hlavných dopravných trás pre kontajnerové lode, ale aj tankery prevážajúce ropu či LNG, znamená aj oneskorenie časti dodávok LNG do Európy. Presmerovanie dodávky LNG znamená ich predĺženie o 10 až 15 dní ako aj vyššie náklady spojené s prepravou pre výrazne dlhšiu trasu plavby. V pondelok ráno čakalo na uvoľnenie kanála najmenej 15 LNG tankerov. Nakoľko sa už kanál podarilo uvoľniť, vplyv na ceny je limitovaný. Pôvodné obavy, že kanál môže byť zablokovaný aj niekoľko týždňov sa tak našťastie nepotvrdili.

Pre ďalší vývoj cien energetických komodít bude dôležité štvrtkové rokovanie OPEC+, kde sa bude diskutovať ohľadom obmedzení pre mesiace máj a jún. Je veľmi pravdepodobné, že aktuálne obmedzenia budú predĺžené nakoľko trh s ropou sa nedostáva na predpandemické úrovne tak rýchlo ako sa očakávalo. Jedným z dôvodov je pomalší rast zaočkovanosti proti Covid-19 ako sa očakávalo.

Cena ropy tak nemá jasný trend. Na jednej strane pokračujúce obmedzenia ťažby predstavujú rastový faktor. Neistota ohľadom ďalšieho postupu pri rušení obmedzení v súvislosti s rastami počtu nakazených vo viacerých veľkých ekonomikách počas tretej vlny zase tlačia na pokles ceny.

Počet aktívnych ropných vrtov v USA vzrástol podľa Baker Hughes už na 324 a rastie 3 týždne v rade. Pred rokom však bolo v prevádzka o asi 300 vrtov viac, čo potvrdzuje výraznú opatrnosť ohľadom očakávania rastu na predkrízové objemy – treba tiež dodať, že cenová úroveň ropy potrebná pre jej ekonomickú ťažbu v USA je výrazne vyššia ako napríklad v prípade arabských krajín.

Aktuálne teplejšie jarné počasie sa má počas Veľkej noci opäť výrazne zmeniť a teploty sa vrátia pod sezónny normál. To by mohlo mať dopad aj na začiatok vtlačnej sezóny. Stav zásobníkov v Európe sa zastabilizoval mierne pod úrovňou 30%, čo je oproti situácii pred rokom rozdiel o približne štvrtinu objemu. Za ostatné tri týždne vidíme spomalenie poklesu. Slovenské podzemné zásobníky sú aktuálne plné na 42% a za 3 týždne klesol ich stav len o 2%. Od konca minulého týždňa dokonca mierne rastie ich plnosť. Ukrajinské zásobníky sú pod 37% úrovňou naplnenosti a tiež sa spomalilo ich vyprázdňovanie.

Zdroj: AGSI+

Strana zelených v Nemecku sľubuje vo svojom volebnom programe zrušenie plynovodu Nord Stream 2. Aktuálne vládnuca strana CDU s kancelárkou Angelou Merkelovou dokončenie plynovodu podporuje. Opačné názory môžu byť po voľbách na začiatku jesene jednou z hlavných prekážok spolupráce týchto dvoch strán.

Americkí zákonodarcovia naďalej pokračujú v tlaku na tento projekt. Po výzve ministra zahraničných vecí na okamžité prerušenie prác adresovanej subjektom, ktoré sú do projektu zapojené, nasledovala výzva dvoch amerických demokratických senátorov vláde prezidenta Bidena, aby navýšila úsilie v oblasti sankcií.

Pokladanie potrubia by napriek tomu mohlo byť ukončené na začiatku štvrtého kvartálu tohto roka. To však nie je jedinou podmienkou spustenia prepravy plynu a následne bude potrebné pospájať potrubia ako aj otestovať ich funkčnosť. Spustenie plnej kapacity v tomto roku je málo pravdepodobné.

Z pohľadu celkových objemu dodávok zemného plynu do Európy z Ruska však spustenie tohto projektu nebude pravdepodobne znamenať zásadný dopad. Čo však môže byť výrazne ovplyvnené sú jednotlivé regióny vrátane V4, keď presmerovanie tokov na sever bude znamenať zásadné zníženie prepravných objemov cez Slovensko, čo môže zmeniť aj cenové úrovne na veľkoobchodných bodoch v jednotlivých krajinách.

Krátkodobé ceny zemného plynu sa počas predchádzajúcich týždňov pohybovali vzhľadom na začiatok jarného ročného obdobia na relatívne vysokých úrovniach. Podporované boli najmä vývojom teplôt, ktorý bol pod dlhodobým normálom. Neistotu počas minulého týždňa podporila tiež situácia v Suezskom prieplave, ktorá znamenala obmedzenie v dodávkach LNG do Európy. Ceny rástli aj pre výpadok nórskych dodávok do Európy.

Cena na rakúskom CEGH VTP pre dodávku 31.3. bola 18,8 €/MWh. Pred tromi týždňami to bolo o 80 centov menej. Ochladenie počas sviatkov sa nemusí pretaviť do rastu cien, pretože bude obmedzená spotreba vo firemnej sfére.

Denné ceny elektrickej energie na Slovensku sa naďalej pohybujú okolo 60 eurovej hranice počas pracovných dní s poklesom počas víkendov. Pred rokom s nástupom pandémie boli na menej ako polovičných úrovniach. Aktuálne však na trhu nie sú v spotrebe zásadné obmedzenia a vysoké ceny ostatných energetických komodít a cena povolenky nad 40 eurovou hranicou sa prenášajú aj do cien elektriny.

Zdroj: cegh.at, okte.sk

Vývoj cien LNG v Ázii bol tiež ovplyvnený zablokovaním Suezu. Cena pre máj tak vzrástla až k 7 dolárovej hranici a aktuálne je 6,935 $/MMBtu, čo je viac ako 20 €/MWh. Aprílový kontrakt skončil obchodovanie tesne nad 6 dolárovou hranicou.

Cena holandského TTF pre máj je 6,41 $/MMBtu, teda tesne asi 18,6 €/MWh a tiež mierne vzrástla. Ceny v Ázii sú len mierne vyššie ako v Európe. Berúc do úvahy prepravné náklady je náš kontinent pre dodávky LNG v najbližších mesiacoch zaujímavou destináciou, čo sa prejavuje aj v množstve očakávaných lodí.

Ceny zemného plynu v USA na Henry Hube sú na podobnej úrovni ako pred tromi týždňami. Medzičasom však klesli až pod 2,5 dolára za MMBtu, aby sa následne dostali do intervalu medzi 2,6 až 2,7 dolárom, kde sa nachádzajú aktuálne.

Vývoz LNG z USA v roku 2020 vzrástol o približne 30%. Hlavným cieľom boli ázijské trhy. V roku 2019 dominovali dodávky na európsky kontinent. Priemerný export počas minulého roka predstavoval 6,5 bfc/d (mld. kubických stôp denne). V roku 2019 to bolo 5 bfc/d. Európa v roku 2019 importovala z USA necelých 2 bcf/d. V roku 2020 import narástol na 2,5 bcf denne. Aj tento rok je možné očakávať rast dodávok.

Forwardové ceny zemného plynu pre rok 2022 a 2023 v porovnaní s cenou pred tromi týždňami vzrástli len mierne a pohybujú sa v úzkom pásme. Nemecký Cal-22 NCG uzatvoril 30.marca na 18,237 €/MWh. Pre dodávku v roku 2023 to bolo 17,172 €/MWh. Cena v Rakúsku sledujúca rovnaký trend bola 30.marca pre Cal-22 18,27 €/MWh. Spread medzi rakúskou a nemeckou cenou pre rok 2022 sa tak dostal až takmer na nulu. Cal-23 na CEGH VTP uzatvoril 30.marca na cene 17,33 €/MWh – spread pre rok 2023 sa tiež mierne znížil a je menej ako 16 centov za MWh. Ceny rokov 2022 a 2023 sa opäť mierne rozišli a vrátili sa na 90 centové až jedno eurové rozdiely za MWh.

Zdroj: powernext.com, investing.com

Pohľad na vývoj toku cez Veľké Kapušany na Slovensko za ostatné tri týždne ukazuje stabilitu na úrovni 800 GWh/deň. Rovnako sa zmenšila volatilita nominovaných objemov cez Lanžhot na Slovensku, ktoré sa pohybujú na úrovni 400 GWh/deň.

Zdroj: eustream.sk

Spread zima-leto na rakúskom CEGH VTP pred ukončením obchodovania letného produktu pokračoval v poklese a v posledný obchodný deň sa dostal pod 60 centovú hranicu, hoci deň predtým bol ešte o 10 centov nižšie. Potvrdzuje sa tak očakávaný vysoký dopyt po plyne v lete s cieľom naplniť nadpriemerne prázdne podzemné zásobníky plynu, ktorý ťahá letné ceny hore.

Na nemeckom NCG sa tento spread vyvíjal s podobným trendom a jeho hodnota pred letnou sezónou skončila na 1,17 €/MWh, teda asi o 60 centov vyššie ako v Rakúsku.

Zdroj: powernext.com