Bratislava 28.októbra 2021- Zúčtovacia cena novembrového produktu (THE M11-21) skončila na burze EEX 26. októbra na hodnote 88,60 EUR/MWh. Prvý kvartál 2022 (THE Q01-22) stál 86,324 EUR/MWh, letná sezóna (THE Sum-22) bola na 46,204 EUR/MWh a budúci rok (THE CAL-22) bol na 55,84 EUR/MWh.

Cena najbližších produktov THE v EUR/MWh zdroj: EEX

Ceny najbližšieho nemeckého mesačného a kvartálneho plynu majú tendenciu mierne klesať, avšak ceny najbližšieho sezónneho a ročného plynu prejavujú skôr tendenciu k rastu. Tento rozdiel vo vývoji kratších a dlhších produktov možno pripísať rozdielnym faktorom, ktoré hýbu cenami týchto produktov. Mesiac a kvartál sú až príliš drahé, pretože obsahujú obrovské rizikové prirážky kvôli obavám, že cez zimu nebude dosť plynu. Zima je však ešte ďaleko a sezónne predpovede indikujú, že by mala byť v Európe skôr miernejšia, takže tieto rizikové prirážky sa zmenšujú a produkty mierne lacnejú.

Sezónny a ročný produkt však už započítavajú napätú situáciu, ktorá môže vzniknúť po opätovnom vyprázdnení európskych zásobníkov budúci rok na jar. Toto riziko je o to väčšie, že pred touto zimou zásobníky neboli dostatočne naplnené, preto je pravdepodobné, že na jar budú ešte prázdnejšie, ako boli v tomto roku.

Ak bude Gazprom v tom čase naďalej trvať na dlhodobých zmluvách, do ktorých sa európskym obchodníkom ani odberateľom veľmi nechce, tok plynu z Ruska môže byť naďalej nízky. A to napriek spustenému plynovodu Nord Stream 2. Nórsko plánuje na jar a na jeseň opäť väčšiu údržbu, takže poklesnú aj dodávky nórskeho plynu.

Pokles dodávok nórskeho plynu pre údržbu v miliónoch m3 za deň do 31.12.2022 zdroj: GASSCO

Môže sa preto zopakovať situácia z tohto roka, avšak s tým rozdielom, že zásobníky budú ešte prázdnejšie.  Rizikové prirážky preto rastú a tlačia tak nahor ceny týchto produktov.

Táto situácia už niekoľko týždňov vedie k paradoxnému stavu, keď je letný produkt (Sum-22) dokonca drahší ako zimný (Win-22). Od zimno-letného spreadu, teda rozdielu medzi cenou zimného a letného produktu, je pritom odvodená cena za skladovanie plynu v podzemných zásobníkoch. Obchodníci aj dodávatelia sa snažia nakupovať letný plyn a predávať zimný plyn, pričom tento spread by im mal pokryť cenu za kapacitu zásobníka a mal by tam ešte zostať aj priestor na maržu, inak to pre nich nemá zmysel.

Cena sezónnych produktov THE a jej rozdiel v EUR/MWh zdroj: EEX

Pri zápornej cene zimno-letného spreadu však obchodníci nemajú žiadnu motiváciu ukladať plyn do zásobníkov. To je ďalší dôvod, prečo môže byť situácia s naplnenosťou zásobníkov na jeseň 2022 ešte horšia, ako je dnes. Pre tento rok totiž obchodníci ešte mohli Sum-21 kúpiť a Win-21 predať pri kladnom zimno-letnom spreade a tak mali zásobníky čím plniť.

Záporný zimno-letný spread navyše doslova podkopáva biznis prevádzkovateľov zásobníkov. Za záporné ceny kapacitu predávať nemôžu, tak sa snažia predať kapacitu na dlhšie obdobie dvoch až troch rokov a dosiahnuť kladnú cenu v aukciách. No ich príjmy aj tak dramaticky klesnú.

Stav naplnenosti zásobníkov je pritom významným faktorom vysokých cien plynu, ktoré už rieši aj Európska komisia. Diskutuje o možnosti spoločného, koordinovaného nákupu plynu na európskej úrovni a aj o vytváraní strategických rezerv plynu.

Práve tvorba strategických rezerv plynu má potenciál priniesť úžitok na viacerých frontoch. Jednotlivé štáty môžu koordinovane nakúpiť kapacitu zásobníkov na svojom území, naplniť ich plynom a tak vytvoriť strategické rezervy. Tieto rezervy by však zo svojej podstaty boli uvoľnené len v prípade výskytu mimoriadnej situácie, podobnej, akú zažívame v týchto dňoch a týždňoch. Táto kapacita zásobníkov by teda zmizla z trhu s plynom. Európa si však nemôže dovoliť takto umŕtviť veľký podiel. Odhadujem, že viac ako 10 percent by nebolo možné z trhu stiahnuť. To zodpovedá približne 10 miliardám m3 plynu. Minimálne 90 percent musí zostať k dispozícii pre zabezpečenie zimnej spotreby. Za slovenskými hranicami je však obrovská a nevyužitá ukrajinská kapacita. Časť strategických rezerv plynu by si Európa mohla uložiť aj tam.

Je tu, samozrejme, pomerne veľké politické riziko. Jeho ohodnotenie je na diplomatoch. Toto riešenie by však mohlo pomôcť Ukrajine kompenzovať výpadok v príjmoch po tom, ako bude Rusko ďalej znižovať tranzit plynu cez túto krajinu. Odhadujem, že počas zimy bude Európe chýbať asi 20 miliárd m3 plynu. Ak by teraz mala v zásobníkoch uložené strategické rezervy v takomto objeme, žiadna plynová kríza by tu nebola. Tento objem je pritom dosiahnuteľný iba kombináciou európskych a ukrajinských zásobníkov.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.