Dávajú to najavo často a dôrazne: mladým na osude našej planéty záleží! Ochrana životného prostredia je súčasťou ich sveta. Nechcú používať plast, triedia odpad. Svoj „EKO“ životný štýl chcú uplatniť aj pri plánovaní svojho bývania.

Postaviť si vlastný dom nie je lacné. Finančná náročnosť môže najmä mladé páry nútiť, aby od svojich ekologických nárokov pri realizácii svojho budúceho domova upustili. Pri voľbe najvhodnejšieho zdroja vykurovania však nemusia.

3E riešenie

Vykurovanie tepelným čerpadlom je síce moderné, ale pre väčšinu ľudí z dôvodu vysokej kúpnej ceny cenovo nedostupné. Elektrické vykurovanie zas núti ľudí siahnuť hlbšie do vrecka na mesačných nákladoch. Vykurovanie uhlím a drevom je lacnejšie, ale zase ohrozuje naše zdravie a kántri lesy. Pri riešení dilemy, čím vykurovať dom ekologicky a zároveň cenovo prijateľne, je rozumnou voľbou zemný plyn. Spĺňa 3E princípy: je ekologicky šetrný, ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.

Najčistejšie palivo

Naše ovzdušie je tretie najšpinavšie v EÚ. Zďaleka najviac ho znečisťuje lokálne vykurovanie uhlím a drevom. Naproti tomu zemný plyn je najčistejším palivom medzi všetkými fosílnymi palivami, pri jeho spaľovaní vzniká podstatne menej škodlivín. V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu len úplne zanedbateľné množstvo jemných prachových častíc, ktoré vytvárajú smog, majú karcinogénne účinky a sú najväčším problémom z hľadiska znečistenia ovzdušia SR. Navyše, kúrením na zemný plyn je možné emisie CO2 v porovnaní s uhlím znížiť až o 50 %. Zemný plyn navyše prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a tak v spalinách nie sú prítomné žiadne jej oxidy. Zanedbateľné sú aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov. Výrobcom plynových spotrebičov sa podarilo znížiť aj objem oxidov dusíka (NOx) až na 10 % niekdajších hodnôt.

Infraštruktúra je pripravená

Slovensko sa môže pochváliť druhou najhustejšou sieťou plynovodov v Európe. Na dĺžku meria neuveriteľných 33 300 kilometrov. Vďaka takejto sieti sa plyn dostane až do 77 % miest a dedín, v ktorých žije vyše 94 % obyvateľov. Podmienky na zlepšenie kvality ovzdušia sú teda na Slovensku vytvorené.

Ako teda bývať „EKO“?

3E Zemný plyn tak na Slovensku predstavuje najdostupnejšie ekologické riešenie, ako aj reálnu šancu pre čistejšiu budúcnosť nášho ovzdušia. Preto Milan Vanga, manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia, mladým ľuďom odporúča, aby si svoj dom postavili na plynofikovanom pozemku a do svojho bývania si nainštalovali úsporný kondenzačný kotol: „Budú tak žiť s pocitom, že aj oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia.“ Tak, ako vyše 1,5 milióna Slovákov, ktorí výhody zemného plynu už využívajú.