Už 15. raz sa tento rok na predvianočnom stretnutí zástupcov kolektívnych členov s Radou SPNZ odmeňovali aj najlepší autori Slovgasu.

Tentoraz sa hodnotilo obdobie od októbra 2017 do augusta 2018. Členovia Rady SPNZ si v každej kategórii mohli vybrať zo šiestich článkov, ktoré navrhla redakčná rada Slovgasu.

Najviac hlasov od členov Rady SPNZ získal v kategórii strategicko-analytických materiálov Ján Klepáč za článok „Zápas o zemný plyn v energetike pokračuje“, ktorý sme uverejnili vo februári 2018.

V kategórii odborno-technických príspevkov si ocenenie odniesli Martin Šoltýs a Zsolt Vaszi za článok „Znižovanie neistoty merania energetického množstva zemného plynu v prepravnej sieti“ publikovaný v decembri 2017.

Víťaz v kategórii strategicko-analytických článkov Ján Klepáč (druhý sprava) s prezidentom SPNZ Tomášom Malatinským (vľavo), viceprezidentom SPNZ, predsedom redakčnej rady časopisu Slovgas Martinom Hollým (vpravo) a editorkou Slovgasu Ľudmilou Buláková (druhá zľava)

Cenu v kategórii odborno-technických článkov prevzal aj za svojho spoluautora Zsolta Vasziho Martin Šoltýs (vpravo)