Slovgas 6/204

6. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?