Slovgas 2/2015

2. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?