Slovgas 6/2015

6. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?