Slovgas 4/2015

4. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?