Slovgas 3/2016

3. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?