Slovgas 5/2016

5. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?