Slovgas 6/2016

6. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?