Slovgas 6/2017

Decembrové vydanie časopisu Slovgas sa nesie v znamení medzinárodnej prepravy zemného plynu. Slovensko je významným európskym prepravcom tohto média a prevádzkovateľ prepravnej sústavy spoločnosť Eustream má viacero projektov, ktorých cieľom je priniesť okrem vyššej bezpečnosti dodávok aj nové možnosti obchodovania so zemným plynom.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?