Slovgas 5/2017

Ťažiskom októbrového vydania Slovgasu je obhajoba zemného plynu ako ekologického, ekonomického a efektívneho paliva. Pod hlavné témy sa podpísala spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľov distribučného systému a prostredníctvom Slovenského plynárenského dispečingu zodpovedá nielen za operatívne riadenie distribučnej siete, ale zabezpečuje aj jej fyzické vyvažovanie. S tým dnes úzko súvisí aj spoľahlivá prevádzka informačných systémov, ktoré sú v neustálom vývoji.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?