Slovgas 3/2017

Trh s plynom na Slovensku, ktorý zaujal aj zahraničných účastníkov, pohľad odborníkov na stav životného prostredia v Českej republike, ale aj varovné hlasy upozorňujúce na to, že obnoviteľné energetické zdroje nie sú bezemisné, ako sa často prezentujú, to sú len niektoré témy tvoriace obsah júnového vydania Slovgasu.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?