Slovgas 2/2017

Eurogas v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) pripravil medzinárodnú konferenciu, na ktorej účastníci hľadali odpoveď na otázku, či môže zemný plyn podporiť transformáciu energetiky vo strednej a východnej Európe. Najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku SPP prichádza s novinkou Smart Home. Tieto i ďalšie informácie ponúka aprílové vydanie časopisu Slovgas.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?