Slovgas 1/2017

1. číslo

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?