Slovgas 5/2018

Vrcholovým cieľom všetkých krajín by malo byť zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov. Zvýšenie podielu OZE v energetickom mixe je však iba jeden z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. Nie je jediným riešením a v porovnaní s ostatnými nástrojmi nemusí byť ani tým najefektívnejším. Z tohto dôvodu by sa zvyšovanie podielu OZE nemalo vnímať ako hlavný cieľ, ale iba ako doplnkový. Táto téma rezonuje nielen v článkoch, ale bola aj ťažiskom Jesennej konferencie SPNZ, o ktorej informuje októbrové vydanie Slovgasu.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?