Slovgas 6/2018

Nové cesty pre zemný plyn rezonujú v decembrovom vydaní Slovgasu. Čitatelia však nájdu aj obsiahlu informáciu z tradičnej Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave, ale aj aktuálne údaje o podzemných zásobníkoch zemného plynu vo svete. Prvá časť analýzy poskytuje pohľad na alternatívne pohony a infraštruktúru pre motorové vozidlá.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?