Slovgas 3/2018

O tom, že zemný plyn ešte nepovedal posledné slovo, svedčia nielen najnovšie analýzy plynárenských expertov, ale aj energetické ciele v Nemecku, kde má kombinovaná výroba elektriny a tepla ešte stále významné slovo. Júnové vydanie Slovgasu ponúka aj zaujímavý pohľad na riešenie podchodu rieky Moravy pri ukladaní plynovodného potrubia medzi Slovenskom a Rakúskom.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?