Slovgas 2/2018

Rozhovor s novým generálnym riaditeľom SPP Jánom Valkom, príklady efektívneho využitia zemného plynu pri výrobe tepla, ale aj v osobnej doprave, hľadanie odpovede na otázku, či pridávanie vodíka do zemného plynu môže znížiť ekologickú záťaž, to sú len niektoré z informácií, ktoré sú obsahom aprílového vydania Slovgasu.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?