Slovgas 1/2018

Februárové číslo Slovgasu sa venuje otázkam úlohy zemného plynu v energetike. Porovnáva ho nielen s ostatnými fosílnymi palivami, ale aj s biomasou, ktorá sa zaraďuje medzi obnoviteľné energetické zdroje. A práve pevné palivá sa ukazujú vo vzťahu k životnému prostrediu ako problémový zdroje energie.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?