Slovgas 1/2019

Koncom minulého roka predstavila Európska komisia dlhodobú stratégiu pre prosperujúcu, konkurencieschopnú a uhlíkovo neutrálnu ekonomiku EÚ do roku 2050 s názvom „Čistá planéta pre všetkých“. Hľadanie odpovede na otázku: Čo prináša nová dlhodobá stratégia EÚ pre redukciu skleníkových plynov, a čo to bude znamenať pre plynárenstvo, je jednou z tém prvého tohtoročného čísla Slovgasu. Dočítate sa v ňom však aj ďalšie zaujímavosti o trendoch prepravy zemného plynu, ale aj výsledky testov ťahačov na LNG pohon. Prinášame tiež netradičný pohľad na podzemné zásobníky zemného plynu a vývoj služieb, ktoré poskytujú svojím zákazníkom.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?