Slovgas 2/2019

Cieľom SPP je dodávať nielen energie, ale aj komplexné riešenia. To je základné posolstvo, ktoré vyplýva z viacerých materiálov z dielne tejto spoločnosti, najväčšieho obchodníka so zemným plynom na Slovensku. V tomto čísle nechýba ekonomické porovnanie výhodnosti zdrojov tepla pre individuálnu a bytovú výstavbu, ako aj analytický pohľad na ekodizajn spotrebičov a ich emisné limity.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?