Slovgas 3/2019

Prehľad hlavných myšlienok, ktoré odzneli na tohtoročnej medzinárodnej konferencii o trhu s plynom v strednej Európe a na Slovensku, zaujímavá analýza o (ne)rentabilite premeny elektrickej energie na plyn (P2G), ale aj vplyv druhej fázy americkej LNG revolúcie na vývoj spotreby a ceny zemného plynu vo svete, to sú niektoré z materiálov, ktoré prináša júnové vydanie Slovgasu.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?