Slovgas 5/2019

Energeticko-klimatické otázky a úloha zemného plynu pri ich riešení je hlavným motívom októbrového vydania Slovgasu. Dočítate sa v ňom o názoroch, ktoré majú nielen plynári, ale aj odborníci na klimatické a energetické problémy a miesto zemného plynu na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike, či na ciele v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?