Slovgas 6/2019

Slovensko-poľské plynovodné prepojenie je momentálne najväčší projekt, ktorý spolu s výstavbou kompresorovej stanice v Lakšárskej Novej Vsi realizuje spoločnosť Eustream. Sú to dva ďalšie piliere, ktoré majú posilniť energetickú bezpečnosť v Európe. Spoločnosť Eustream však získala prostriedky z európskych fondov aj na rozšírenie kapacity slovensko-maďarského prepojenia. Otázky energetickej bezpečnosti rezonujú vo viacerých materiáloch decembrového vydania Slovgasu.

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?