Ani tento rok nechýbalo na predvianočnom stretnutí zástupcov kolektívnych členov s Radou SPNZ 5. decembra vyhlásenie najlepších diplomových prác z oblasti plynárenstva za rok 2018.

Do súťaže nominovali po dve práce Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Strojnícka fakulta Technickej univerzity (TU) v Košiciach, ako aj tamojšia Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie. Po jednej práci prihlásili do súťaže Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Fakulta BERG TU v Košiciach.

1. cenu získala Ing. Ráchel JURKOVIČOVÁ zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave za prácu na tému: „Posúdenie vibračnej bezpečnosti obtokových potrubí plynu“.

2. miesto patrí Ing. Klaudii ANDREJKOVICSOVEJ z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za diplomovú prácu na tému: „Dehydroaromatizácie metánu na zeolitoch MO/ZSM-5“.

3. cenu tento rok výnomične za bakalársku prácu na tému „Deparafinizácia ropných sond“ získal Bc. Miroslav KECER z Fakulty BERG TU v Košiciach.

Víťazka tohtoročnej súťaze o „Cenu prof. Nemessányiho“ Ráchel Jurkovičová (v strede) v spoločnosti prezidenta SPNZ Tomáša Malatinského (vľavo) a výkonného riaditeľa SPNZ Jána Klepáča (vpravo)