Tradičné predvianočné stretnutie Rady SPNZ so zástupcami kolektívnych členov bolo príležitosťou aj na ocenenie najlepších autorov, ktorí v období od októbra 2016 do augusta 2017 prispeli do časopisu Slovgas.

Najviac hlasov od členov Rady SPNZ získal v kategórii strategicko-analytických článkov Ján Klepáč za článok Zápas o miesto zemného plynu v energetickom mixe, ktorý bol uverejnený v decembrovom vydaní Slovgasu v roku 2016.

V kategórii odborno-technických článkov si ocenenie odniesli autori: Vladimír Potočný a Pavol Šimko, za článok Realizácia projektu VPS Ardovo z pohľadu Eustreamu, ktorý sme uverejnili v decembri 2016.

Víťazovi v kategórii strategicko-analytických článkov Jánovi Klepáčovi (v strede) odovzdali cenu prezident SPNZ Tomáš Malatinský (vpravo) a viceprezident SPNZ, predseda redakčnej rady časopisu Slovgas Martin Hollý

Spoločná fotografia víťazov v kategórii odborno-technických článkov Vladimíra Potočného (druhý zľava) a Pavla Šimka (druhý sprava) s T. Malatinským a M. Hollým