Aj tento rok oceňoval SPNZ v rámci Ceny prof. Nemessányiho najlepšie diplomové práce v odbore plynárenstva, ktoré diplomanti obhájili do konca augusta 2017.

Zo siedmich hodnotených práce získal najvyššie ocenenie Dávid Nagy zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave za prácu: Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia.

Druhú cenu si odniesol absolvent Strojníckej fakulty TU v Košiciach Peter Körösi za prácu: Návrh konštrukcie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla.

Na tretej priečke sa umiestnil Balázs Tipcsák z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach za prácu: Matematický model stanovenia spotreby energie kompresných agregátov pri preprave plynu.

Ocenení diplomanti: Dávis Nagy (tretí zľava), Peter Körösi (druhý zľava) a Balázs Tipcsák (tretí sprava) v spoločnosti prezidenta SPNZ T. Malatinského (vľavo), generálneho riaditeľa spoločnosti Eustream, ktorá ceny sponzorovala, Rastislava Ňukoviča (druhý sprava) a výkonného riaditeľa SPNZ Jána Klepáča (vpravo)