Plynár telom a dušou. Osobnosť, ktorá je známa nielen na Slovensku.  Chodiaca encyklopédia plynárenstva a takmer nevyčerpateľný zdroj nových nápadov. Aj takto by sme mohli charakterizovať čerstvého sedemdesiatnika, Ing. Jána Klepáča, MBGM, výkonného riaditeľa SPNZ, ktorý túto funkciu zastáva už 12 rokov – od júna 2007.

Do plynárenstva nastúpil v roku 1974 po absolvovaní vtedajšej Vysokej školy technickej v Bratislave, odboru technická kybernetika na  Elektrotechnickej fakulte. V roku 1990, keď odišiel z Naftového a plynárenského priemyslu, sa jeho cesta uberala zdanlivo iným smerom. Pôsobil ako podpredseda vtedajšej Slovenskej národnej rady a neskôr v rokoch 1993 až 2001 ako riaditeľ Kancelárie prezidenta SR. Odtiaľ sa oblúkom vrátil k plynárenstvu, keď od roku 2001 až do 2007 zastával funkciu podpredsedu novozaloženého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a súčasne podpredsedu Regulačnej rady, spravodajcu pre oblasť plynárenstva.

Na Slovensku je málo odborných plynárenských podujatí, na ktorých by sme sa s osobou Jána Klepáča nestretli v roli prednášateľa, či moderátora. Zastupuje SPNZ aj na medzinárodných podujatiach a väčšinou ako aktívny prednášateľ, kde obhajuje zemný plyn. Je predsedom komisie SPNZ pre Gas Advocacy. S jeho strategickými článkami sa stretávame aj na stránkach časopisu Slovgas, o ktorých kvalite svedčí aj fakt, že bol od roku 2008 už tri razy vyhodnotený ako najlepší autor roka tohto periodika.

K jeho jubileu mu pevné zdravie a ešte veľa úspechov na poli plynárenskej diplomacie želá Slovenský plynárenský a naftový zväz a redakcia časopisu Slovgas

Spoločenské stretnutie pri príležitosti životného jubilea J.Klepáča. Na snímke spolu s manželkou E.Klepáčovou
Prezident SPNZ T.Malatinský odovzdáva Čestné uznanie SPNZ veľvyslancovi Ruskej federácie v SR A.L.Fedotovovi