Bratislava 22.januára 2021- Nedávna hrozba celoeurópskeho blackoutu ukázala, že plynové elektrárne majú v elektrizačnej sústave budúcnosť. Súčasný vývoj na trhu, keď je plyn lacnejší a cena emisných povoleniek rastie, jednoznačne favorizuje prechod od uhoľných k plynovým zdrojom. V podcaste Otvorene o plyne to povedal analytik spoločnosti JPX Ján Pišta. „Niekde na Balkáne vznikla udalosť, ktorá mala rádovo 1až 2 GW a kaskádovito sa šírila do celej prepojenej európskej sústavy. Výsledkom bolo, že niekde na hraniciach medzi Balkánom a strednou Európou sa sústava rozpojila. Vznikli akoby dve samostatné sústavy. Práve v tom čase, keď došlo k tejto udalosti, tok elektriny bol z Balkánu do Európy, to znamená, že na Balkáne bol mierny prebytok, v západnej a strednej Európe mierny nedostatok. Tým, že došlo k prepojeniu, nedostatok sa v strednej Európe prehĺbil a to mohlo viesť k totálnemu blackoutu. No tým, že Európa má dostatok točivých zdrojov, ktoré dokážu regulovaním otáčok vyrovnať nerovnováhu, toto pomohlo,“ vysvetlil Pišta.

Paradoxne, práve točivé zdroje, plynové, uhoľné, jadrové elektrárne, sú momentálne v Európe v mnohých krajinách v nemilosti a chcú ich buď odpájať alebo ich už do ich rozvoja nechcú investovať pre napĺňanie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050. „Myslím si, že to bude argument proti rýchlemu, až nerozvážnemu odstavovaniu takýchto zdrojov. Taká perlička. Rakúsky operátor, ktorý veľmi brojí proti jadrovým zdrojom, tiež musel zapájať niektoré svoje elektrárne, aj plynové. A hovoril, že kým v minulosti bolo takýchto udalostí, keď musel regulovať, rádovo desiatky počas roka, teraz sú to stovky. Tento počet rastie. Sústava je veľmi citlivá na veľké toky, prepätia alebo nedostatky. Myslím si, že to určite bude dávať legitimitu týmto zdrojom a bude sa hľadať cesta, ako ich zachovať. Možnože tie najšpinavšie uhoľné budú v priebehu tohto desaťročia odstavené, ale jadrové a plynové zdroje budú v sústave určite ešte dlhý čas,“ zdôraznil Pišta, ktorý stále vidí perspektívu pre zemný plyn. Emisné povolenky sú čoraz drahšie a tým urýchľujú prechod od uhlia k nízkoemisných zdrojom ako je zemný plyn v teplárenstve a v energetike. „Plynové elektrárne majú určite perspektívu, návratnosť je pri nich rýchlejšia. V prípade jadrových zdrojov jednak výstavba je dlhá, pravidlá a podmienky pre to, aby vôbec mohli existovať, sú veľmi prísne. Návratnosť je tak veľmi dlhá. V prípade plynových sa už teraz mnohé znova pripájajú do siete. Pozrime sa na naše Malženice, ktoré dlhé roky stáli a už tretí rok idú na plný výkon. Tam to má oveľa väčšie rácio a tieto zdroje naozaj budú potrebné,“ dodal Pišta.

Podcast Otvorene o plyne s Jánom Pištom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Spotify:

Anchor: